Увид у урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено комуналне послове и саобраћај. Инф ормације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/308 787, канцеларија 609, у времену од 10 13 часова у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 3.03 .2023.

Оглас
Идејно решење
Општа документација
Урбанистички пројекат комплет .PDF
Услови

Графички прилози УП .DWG:
01 Диспозиција простора у односу на град
02 Обухват УП
03 План намене површина
04 План регулације
05 План саобраћаја
06 План комуналне инфраструктуре
07 Приказ крова