Измена конкурсне документације - Набавка услуге осигурања зграде Градске управе града Панчева

Измена конкурсне документације – Набавка услуге осигурања зграде Градске управе града Панчева