Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације – Набавка услуге осигурања зграде Градске управе града Панчева

Обавештење о продужењу рока – Набавка услуге осигурања зграде Градске управе града Панчева

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом Уговору