Набавка на коју се Закон о јавним набавкама не примењује (члан 39. став 2. Закона)

Позив за подношење понуда – Односи са јавношћу – истраживање мњења