Позив за подношење понуда – Набавка услуге осигурања возила за Пољочуварску службу
Конкурсна документација – Набавка услуге осигурања возила за Пољочуварску службу
Одлука о додели Уговора – Набавка услуге осигурања возила за Пољочуварску службу
Обавештење о закљученом Уговору