Конкурсна документација - Набавка услуге израде Стратегије комуникације града Панчева

Конкурсна документација – Набавка услуге израде Стратегије комуникације града Панчева