Поступак јавне набавке мале вредности

Позив за подношење понуда – Набавка услуге израде Стратегије комуникације града Панчева

Конкурсна документација – Набавка услуге израде Стратегије комуникације града Панчева

Додатно појашњење – Набавка услуге израде Стратегије комуникације града Панчева

Додатно појашњење 2 – Набавка услуге израде Стратегије комуникације града Панчева

Одлука о додели уговора – Набавка услуге израде Стратегије комуникације града Панчева

Обавештење о закљученом уговору – Набавка услуге израде Стратегије комуникације града Панчева