Nabavka ogreva socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica koja su trenutno naseljena na teritoriji grada

/Nabavka ogreva socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica koja su trenutno naseljena na teritoriji grada
Veličina slova
Kontrast