Nabavka na koju se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje (član 39. stav 2. ZJN)

Poziv za podnošenje ponuda – Nabavka ogreva socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica koja su trenutno naseljena na teritoriji grada