Отворени поступак јавне набавке

Позив за подношење понуда – Набавка горива за потребе Градске управе за 2017. и 2018. годину

Конкурсна документација – Набавка горива за потребе Градске управе за 2017. и 2018. годину

Додатно појашњење – Набавка горива за потребе Градске управе за 2017. и 2018. годину

Измена конкурсне документације – Набавка горива за потребе Градске управе за 2017. и 2018. годину

Обавештење о продужењу рока – Набавка горива за потребе Градске управе за 2017. и 2018. годину

Одлука о додели уговора – Набавка горива за потребе Градске управе за 2017. и 2018. годину

Обавештење о закљученом уговору – Набавка горива за потребе Градске управе за 2017. и 2018. годину