Otvoreni postupak javne nabavke

Poziv za podnošenje ponuda – Nabavka goriva za potrebe Gradske uprave za 2017. i 2018. godinu

Konkursna dokumentacija – Nabavka goriva za potrebe Gradske uprave za 2017. i 2018. godinu

Dodatno pojašnjenje – Nabavka goriva za potrebe Gradske uprave za 2017. i 2018. godinu

Izmena konkursne dokumentacije – Nabavka goriva za potrebe Gradske uprave za 2017. i 2018. godinu

Obaveštenje o produženju roka – Nabavka goriva za potrebe Gradske uprave za 2017. i 2018. godinu

Odluka o dodeli ugovora – Nabavka goriva za potrebe Gradske uprave za 2017. i 2018. godinu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Nabavka goriva za potrebe Gradske uprave za 2017. i 2018. godinu