Otvoreni postupak javne nabavke – Nabavka geodetskih usluga za sprovođenje odluke Skupštine grada Pančeva o skidanju letine sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje se nalaze na teritoriji grada Pančeva
Poziv za podnošenje ponuda – Nabavka geodetskih usluga za sprovođenje odluke Skupštine grada Pančeva o skidanju letine sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje se nalaze na teritoriji grada Pančeva
Konkursna dokumentacija – Nabavka geodetskih usluga za sprovođenje odluke Skupštine grada Pančeva o skidanju letine sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje se nalaze na teritoriji grada Pančeva
Dodatno pojašnjenje 1 – Nabavka geodetskih usluga za sprovođenje odluke Skupštine grada Pančeva o skidanju letine sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje se nalaze na teritoriji grada Pančeva
Dodatno pojašnjenje 2 – Nabavka geodetskih usluga za sprovođenje odluke Skupštine grada Pančeva o skidanju letine sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje se nalaze na teritoriji grada Pančeva
Odluka o dodeli ugovora – Nabavka geodetskih usluga za sprovođenje odluke Skupštine grada Pančeva o skidanju letine sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje se nalaze na teritoriji grada Pančeva
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Nabavka geodetskih usluga za sprovođenje odluke Skupštine grada Pančeva o skidanju letine sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje se nalaze na teritoriji grada Pančeva