Нa основу чланова 15., 43. и 45. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/20 ), Изборна комисија града Панчева, на седници одржаној дана 26. јуна 2020. године, са почетком у 13 часова, усвојила је следећи

ИЗВЕШТАЈ О ДОДЕЛИ ОДБОРНИЧКИХ МАНДАТА И ИЗДАВАЊУ УВЕРЕЊА ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

На основу редоследа на изборним листама за одборнике Скупштине града Панчева, додељују су одборнички мандати.

Документ са детаљним информацијама можете преузети у прилогу: