О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Изборна комисија града Панчева је на својој 39 редовној сеници именовала члана и заменика члана проширеног састава које је овластио подносилац изборне листе Савез војвођанских Мађара – Vajdásagi Magyar Szövetség.

Изборна комисија је усвојила образац гласачког листића, контролног листића, збирне листе, записника о пријему изборног материјала пре одржавања избора, записника о пријему изборног материјала после одржавања избора, записник о раду бирачких одбора и утврђивању резултата избора, као и потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места.

За штампање изборног материјала, Изборна комисија града Панчева одабрала је штампарију ДОО“Графос интернационал“ из Панчева.

Усвојен је коначни изглед гласачког листића, који ће се штампати на језицима који су у службеној употреби на територији града Панчева.

Председник

Ђорђе Папулић, с.р

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Образац ИО-3/2016216.4 KB907
Образац ИО-4/2016193.6 KB927
Образац ИО-5/2016208.8 KB901
Образац ИО-7/2016241.0 KB961
Образац ИО-6/201611.3 KB882
Образац ИО-1/201618.9 KB959
Образац ИО-2/2016253.7 KB1034
Записник о раду Бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за избор одборника Скупштине Града Панчева ИО-13/201645.1 KB934
Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије ИО-10/201613.8 KB918
Гласачки листић за избор одборника Скупштине Града Панчева13.3 KB1060
Записник о примопредаји изборног материјала после гласања између Бирачког одбора и Изборне Комисије Града Панчева ИО-12/201624.1 KB942
Гласачки листић за избор одборника Скупштине Града Панчева ИО-9/201611.3 KB952
Записник о примопредаји изборног материјала пре гласања између изборне комисије града панчева и бирачког одбора ИО-11/201623.0 KB882
Решење о утврђивању збирне изборне листе ИО-816.4 KB879
Потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места12.3 KB852
02 Kontrolna Lista 2 Clan 145 Ispravka(1)48.4 KB871