О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Изборна комисија града Панчева је на својој 39 редовној сеници именовала члана и заменика члана проширеног састава које је овластио подносилац изборне листе Савез војвођанских Мађара – Vajdásagi Magyar Szövetség.

Изборна комисија је усвојила образац гласачког листића, контролног листића, збирне листе, записника о пријему изборног материјала пре одржавања избора, записника о пријему изборног материјала после одржавања избора, записник о раду бирачких одбора и утврђивању резултата избора, као и потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места.

За штампање изборног материјала, Изборна комисија града Панчева одабрала је штампарију ДОО“Графос интернационал“ из Панчева.

Усвојен је коначни изглед гласачког листића, који ће се штампати на језицима који су у службеној употреби на територији града Панчева.

Председник

Ђорђе Папулић, с.р

ИмеВеличинаБр.Преузимања
02 Kontrolna Lista 2 Clan 145 Ispravka(1)48.4 KB143
Гласачки листић за избор одборника Скупштине Града Панчева13.3 KB307
Гласачки листић за избор одборника Скупштине Града Панчева ИО-9/201611.3 KB236
Записник о примопредаји изборног материјала после гласања између Бирачког одбора и Изборне Комисије Града Панчева ИО-12/201624.1 KB182
Записник о примопредаји изборног материјала пре гласања између изборне комисије града панчева и бирачког одбора ИО-11/201623.0 KB186
Записник о раду Бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за избор одборника Скупштине Града Панчева ИО-13/201645.1 KB206
Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије ИО-10/201613.8 KB175
Образац ИО-1/201618.9 KB214
Образац ИО-2/2016253.7 KB250
Образац ИО-3/2016216.4 KB229
Образац ИО-4/2016193.6 KB228
Образац ИО-5/2016208.8 KB205
Образац ИО-6/201611.3 KB192
Образац ИО-7/2016241.0 KB245
Потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места12.3 KB154
Решење о утврђивању збирне изборне листе ИО-816.4 KB157