О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Изборна комисија града Панчева је на својој 39 редовној сеници именовала члана и заменика члана проширеног састава које је овластио подносилац изборне листе Савез војвођанских Мађара – Vajdásagi Magyar Szövetség.

Изборна комисија је усвојила образац гласачког листића, контролног листића, збирне листе, записника о пријему изборног материјала пре одржавања избора, записника о пријему изборног материјала после одржавања избора, записник о раду бирачких одбора и утврђивању резултата избора, као и потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места.

За штампање изборног материјала, Изборна комисија града Панчева одабрала је штампарију ДОО“Графос интернационал“ из Панчева.

Усвојен је коначни изглед гласачког листића, који ће се штампати на језицима који су у службеној употреби на територији града Панчева.

Председник

Ђорђе Папулић, с.р

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Образац ИО-3/2016216.4 KB203
Образац ИО-4/2016193.6 KB200
Образац ИО-5/2016208.8 KB182
Образац ИО-7/2016241.0 KB212
Образац ИО-6/201611.3 KB176
Образац ИО-1/201618.9 KB197
Образац ИО-2/2016253.7 KB225
Записник о раду Бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за избор одборника Скупштине Града Панчева ИО-13/201645.1 KB184
Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије ИО-10/201613.8 KB152
Гласачки листић за избор одборника Скупштине Града Панчева13.3 KB290
Записник о примопредаји изборног материјала после гласања између Бирачког одбора и Изборне Комисије Града Панчева ИО-12/201624.1 KB158
Гласачки листић за избор одборника Скупштине Града Панчева ИО-9/201611.3 KB215
Записник о примопредаји изборног материјала пре гласања између изборне комисије града панчева и бирачког одбора ИО-11/201623.0 KB167
Решење о утврђивању збирне изборне листе ИО-816.4 KB139
Потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места12.3 KB138
02 Kontrolna Lista 2 Clan 145 Ispravka(1)48.4 KB125