О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Изборна комисија града Панчева је на својој 39 редовној сеници именовала члана и заменика члана проширеног састава које је овластио подносилац изборне листе Савез војвођанских Мађара – Vajdásagi Magyar Szövetség.

Изборна комисија је усвојила образац гласачког листића, контролног листића, збирне листе, записника о пријему изборног материјала пре одржавања избора, записника о пријему изборног материјала после одржавања избора, записник о раду бирачких одбора и утврђивању резултата избора, као и потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места.

За штампање изборног материјала, Изборна комисија града Панчева одабрала је штампарију ДОО“Графос интернационал“ из Панчева.

Усвојен је коначни изглед гласачког листића, који ће се штампати на језицима који су у службеној употреби на територији града Панчева.

Председник

Ђорђе Папулић, с.р

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Образац ИО-3/2016216.4 KB630
Образац ИО-4/2016193.6 KB650
Образац ИО-5/2016208.8 KB615
Образац ИО-7/2016241.0 KB663
Образац ИО-6/201611.3 KB598
Образац ИО-1/201618.9 KB648
Образац ИО-2/2016253.7 KB716
Записник о раду Бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за избор одборника Скупштине Града Панчева ИО-13/201645.1 KB621
Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије ИО-10/201613.8 KB636
Гласачки листић за избор одборника Скупштине Града Панчева13.3 KB745
Записник о примопредаји изборног материјала после гласања између Бирачког одбора и Изборне Комисије Града Панчева ИО-12/201624.1 KB599
Гласачки листић за избор одборника Скупштине Града Панчева ИО-9/201611.3 KB663
Записник о примопредаји изборног материјала пре гласања између изборне комисије града панчева и бирачког одбора ИО-11/201623.0 KB596
Решење о утврђивању збирне изборне листе ИО-816.4 KB599
Потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места12.3 KB568
02 Kontrolna Lista 2 Clan 145 Ispravka(1)48.4 KB558