О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Изборна комисија града Панчева је на својој 39 редовној сеници именовала члана и заменика члана проширеног састава које је овластио подносилац изборне листе Савез војвођанских Мађара – Vajdásagi Magyar Szövetség.

Изборна комисија је усвојила образац гласачког листића, контролног листића, збирне листе, записника о пријему изборног материјала пре одржавања избора, записника о пријему изборног материјала после одржавања избора, записник о раду бирачких одбора и утврђивању резултата избора, као и потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места.

За штампање изборног материјала, Изборна комисија града Панчева одабрала је штампарију ДОО“Графос интернационал“ из Панчева.

Усвојен је коначни изглед гласачког листића, који ће се штампати на језицима који су у службеној употреби на територији града Панчева.

Председник

Ђорђе Папулић, с.р

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Образац ИО-3/2016216.4 KB256
Образац ИО-4/2016193.6 KB267
Образац ИО-5/2016208.8 KB235
Образац ИО-7/2016241.0 KB284
Образац ИО-6/201611.3 KB225
Образац ИО-1/201618.9 KB239
Образац ИО-2/2016253.7 KB286
Записник о раду Бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за избор одборника Скупштине Града Панчева ИО-13/201645.1 KB234
Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије ИО-10/201613.8 KB205
Гласачки листић за избор одборника Скупштине Града Панчева13.3 KB338
Записник о примопредаји изборног материјала после гласања између Бирачког одбора и Изборне Комисије Града Панчева ИО-12/201624.1 KB208
Гласачки листић за избор одборника Скупштине Града Панчева ИО-9/201611.3 KB266
Записник о примопредаји изборног материјала пре гласања између изборне комисије града панчева и бирачког одбора ИО-11/201623.0 KB218
Решење о утврђивању збирне изборне листе ИО-816.4 KB189
Потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места12.3 KB184
02 Kontrolna Lista 2 Clan 145 Ispravka(1)48.4 KB168