Секретаријат за финансије АП Војводине је одобрио гаду Панчеву средства за суфинансирање ИПА пројекта „Енергетска ефикасност – предуслов за бољу животну средину у прекограничном региону Румунија -Србија“, у вредности 3.934.967,68 динара.

Ово је шести пут да Секретаријат за финансије АП Војводине на овај начин пружа значајну подршку Граду Панчеву у обезбеђивању средстава за реализацију пројеката који се финансирају из фондова ЕУ.

Препозната важност овог великог инвестиоционог пројекта потврђена је износом додељених средстава, у односу на максималан износ од 4.000.000. РСД по конкурсу. Добијена средства представљају готово трећину суфинансирајућег дела, те су од веома великог значаја за град Панчево.