Na osnovu Ugovora o vršenju usluge ispitivanja kvaliteta površinskih voda br. XI-13-404-86/2017 od 19.05.2017. godine, zaključenog između Gradske uprave grada Pančeva i Zavoda za javno zdravlje Pančevo, Zavod za javno zdravlje Pančevo u letnjoj sezoni vrši redovno ispitivanje kvaliteta voda koje se koriste za kupanje i rekreaciju u VI kampanja na sledećim lokacijama:

  • reka Tamiš – kupalište u Pančevu, Glogonju i Jabuci,
  • reka Dunav – kupalište „Bela Stena“ (levo i desno od špica),
  • Ponjavica – kupalište u Omoljici i Banatskom Brestovcu,
  • kupalište u Ivanovu
  • jezero u Kačarevu.

Uzorkovanje površinskih voda izvršeno je 27.07.2017. godine. U Izveštaju o ispitivanju kvaliteta površinskih voda Tamiš, Dunav, Ponjavica, kupalište u Ivanovu, jezero u Kačarevu, br. 01-268/15-2017 od 02.08.2017. godine, a na osnovu rezultata obavljenih laboratorijskih ispitivanja i stručnog razmatranja, utvrđeno je sledeće:

da se kupališta na reci Tamiš (kupalište u Pančevu, Jabuci i Glogonju) kupalište na reci Dunav (kupalište „Bela Stena“ (levo i desno od špica)) i jezero u Kačarevu mogu koristiti u svrhu kupanja i rekreacije.
da se kupalište na Ponjavici (kupalište u Banatskom Brestovcu) i kupalište u Ivanovu ne mogu se koristiti u svrhu kupanja i rekreacije.

Uzorak Ponjavice na kupalištu u Omoljici nije uzorkovan zbog prethodnih padavina i neprohodnosti puta. Izveštaj će biti naknadno dostavljen nakon obezbeđenja uslova za uzorkovanje. Naredno uzorkovanje površinskih voda predviđeno je za 16.08.2017. godine.