Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Novi Sad dostavio je Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta “Modifikacija instalacije za transport međucikličnog gasnog ulja“  na „Quench“ FF i  RF rajzera u RNP Pančevo.
Javna rasprava i prezentacija održaće se 05.09.2023.god u zgradi Pokrajinske vlade ( prizemlje, kancelarija br 46 ) u 12 časova.Učešće prijaviti na tel +381 21 487 46 90 ili mejlom  ekourb@vojvodina.gov.rs
Svi zainteresovani mogu izvršiti uvid u studiju u zgradi gradske Uprave grada Pančeva, kancelarija 710 ( sedmi sprat ) svakog radnog dana  od 12 do 14 časova do 04.09.2023.god