У циљу побољшања квалитета амбијенталног ваздуха у граду Панчеву, Програмом буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчева за 2019. годину планирана су подстицајна средства, за коришћење гаса као енергента, у износу од 5.500.000 динара.

У овој години наведена средства ће се користити као помоћ за прикључење индивидуалних домаћинстава на гасну мрежу, односно за суфинансирање трошкова типског кућног гасног прикључка у току 2019. године, на тај начин што ће град Панчево рефундирати део средстава утрошених у те сврхе, у износу од 47.500 динара.

На јавни позив се могу пријавити грађани, власници индивидуалних објеката, са територије МЗ Горњи Град, Стрелиште, Стари Тамиш, Војловице, Тополе, дела Мисе и дела територије МЗ Центар у којима је изграђена и у употреби улична гасна инфраструктура чији је власник мреже и дистрибутер ЈП “Србијагас”, и који су потписали Уговор о прикључењу објекта корисника система на дистрибутивну гасну мрежу са ЈП “Србијагас” у току 2019. године (у даљем тексту Уговор) и уплатили средства ЈП “Србијагас” за куповину типског кућног гасног прикључка.

Заинтересовани грађани који испуњавају наведене услове могу се обратити Граду Панчеву за рефундирање дела средстава утрошених на куповину типског кућног гасног прикључка, након чега ће Град Панчево са њима закључити уговор и на текући рачун уплатити 47.500 динара.

Документација коју је потребно поднети за јављање на јавни позив је следећа:

  1. Попуњен Захтев за рефундирање дела средстава утрошених на куповину типског кућног гасног прикључка (образац траженог Захтева се може преузети на сајту Града Панчева или преузети у Услужном центру града Панчева, Трг Краља Петра I 2-4, Панчево),
  2. Копија Уговора са ЈП “Србијагас”,
  3. Копија фактуре издате од стране ЈП “Србијагас”,
  4. Копија признанице којом се доказује уплата за куповину типског кућног гасног прикључка,
  5. Копија или очитана лична карта подносиоца,
  6. Копија платне картице за текући рачун.

Наведену документацију је потребно поднети преко Услужног центра града Панчева, у Градској управи града Панчева, Трг Краља Петра I 2-4, Панчево, Секретаријату за заштиту животне средине.

Рефундирање средстава заинтересованим грађанима, од стране града Панчева, вршиће се до утрошка средстава намењених за ову сврху, према редоследу поднетих захтева, а најкасније до 15.12.2019. године. Предаја документације почиње 17.05.2019. године.

Обрзац захтева можете погледати и преузети у приложеном документу:

Особа за контакт:
Биљана Ђордан
телефон: 013/308-826
e-mail: biljana.djordan@pancevo.rs