U cilju poboljšanja kvaliteta ambijentalnog vazduha u gradu Pančevu, Programom budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Pančeva za 2019. godinu planirana su podsticajna sredstva, za korišćenje gasa kao energenta, u iznosu od 5.500.000 dinara.

U ovoj godini navedena sredstva će se koristiti kao pomoć za priključenje individualnih domaćinstava na gasnu mrežu, odnosno za sufinansiranje troškova tipskog kućnog gasnog priključka u toku 2019. godine, na taj način što će grad Pančevo refundirati deo sredstava utrošenih u te svrhe, u iznosu od 47.500 dinara.

Na javni poziv se mogu prijaviti građani, vlasnici individualnih objekata, sa teritorije MZ Gornji Grad, Strelište, Stari Tamiš, Vojlovice, Topole, dela Mise i dela teritorije MZ Centar u kojima je izgrađena i u upotrebi ulična gasna infrastruktura čiji je vlasnik mreže i distributer JP “Srbijagas”, i koji su potpisali Ugovor o priključenju objekta korisnika sistema na distributivnu gasnu mrežu sa JP “Srbijagas” u toku 2019. godine (u daljem tekstu Ugovor) i uplatili sredstva JP “Srbijagas” za kupovinu tipskog kućnog gasnog priključka.

Zainteresovani građani koji ispunjavaju navedene uslove mogu se obratiti Gradu Pančevu za refundiranje dela sredstava utrošenih na kupovinu tipskog kućnog gasnog priključka, nakon čega će Grad Pančevo sa njima zaključiti ugovor i na tekući račun uplatiti 47.500 dinara.

Dokumentacija koju je potrebno podneti za javljanje na javni poziv je sledeća:

  1. Popunjen Zahtev za refundiranje dela sredstava utrošenih na kupovinu tipskog kućnog gasnog priključka (obrazac traženog Zahteva se može preuzeti na sajtu Grada Pančeva ili preuzeti u Uslužnom centru grada Pančeva, Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo),
  2. Kopija Ugovora sa JP “Srbijagas”,
  3. Kopija fakture izdate od strane JP “Srbijagas”,
  4. Kopija priznanice kojom se dokazuje uplata za kupovinu tipskog kućnog gasnog priključka,
  5. Kopija ili očitana lična karta podnosioca,
  6. Kopija platne kartice za tekući račun.

Navedenu dokumentaciju je potrebno podneti preko Uslužnog centra grada Pančeva, u Gradskoj upravi grada Pančeva, Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo, Sekretarijatu za zaštitu životne sredine.

Refundiranje sredstava zainteresovanim građanima, od strane grada Pančeva, vršiće se do utroška sredstava namenjenih za ovu svrhu, prema redosledu podnetih zahteva, a najkasnije do 15.12.2019. godine. Predaja dokumentacije počinje 17.05.2019. godine.

Obrzac zahteva možete pogledati i preuzeti u priloženom dokumentu:

Osoba za kontakt:
Biljana Đordan
telefon: 013/308-826
e-mail: biljana.djordan@pancevo.rs