На основу закључка Градског већа града Панчева о расписивању јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске ефикасности породичних кућа и станова на територији града Панчева за 2021. годину број: II-05-06-16/2021-44 од 25.08.2021.год и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова, град Панчево расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање мера енергетске ефикасности породичних кућа и станова на територији града Панчева за 2021. годину

У оквиру реализације Програма енергетске санације стамбених зграда, кућа и станова, о финансијској подршци домаћинствима у процесу енергетске санације за 2021. годину расписује се јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности породичних кућа и станова на територији града Панчева за 2021. годину. Мере енергетске санације у домаћинствима предвиђене Правилником о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова, спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији града Панчева. Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем јавног позива и налазе се на коначној листи која је део конкурсне документације.

Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности у домаћинствима на територији града Панчева.

Предмет Јавног позива јесте избор домаћинстава која ће остварити право на суфинансирање следећих мера:

  1. Замена (набавка са уградњом) спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача
  2. Набавка и инсталацијa котлова на природни гас

Достављање пријава: рок за подношење пријаве је 16.09.2021.год .

Контакт: 013 308 826 или 013 308 830 локал 826

Јавни конкурс за грађане

Прилог 1 – Пријавни образац

Прилог 2 – Листа привредних субјеката

Прилог 3- Правилник о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова