Град Панчево|grad@pancevo.rs

Локалне комуналне таксе

//Локалне комуналне таксе

Локалне комуналне таксе везане за порез

20 11, 2014

Локалне комуналне таксе

20/11/2014|

Локалне комуналне таксе Локалне комуналне таксе су изворни приход града Панчева и оне се утврђују у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе [...]

Accessibility
Затворити