Град Панчево|grad@pancevo.rs

Пољопривреда

/Пољопривреда

Информације везане за пољопривреду

11 10, 2017

Правилник о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз диверсификацију економских активности кроз подршку инвестицијама у прераду и маркетинг на пољопривредном газдинству

11/10/2017|

Министар пољопривреде, шумарства и привреде доноси Правилник о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз диверсификаци [...]

9 10, 2017

Образац Извештаја

09/10/2017|

Образац Извештаја о реализацији програма/пројекта по Јавном позиву за су/финансирање пројеката/програма из области пољопривреде и руралног развоја гра [...]

3 10, 2017

Лицитација пољопривредног земљишта I круг 2017. година

03/10/2017|

ОГЛАС 2017 ПАНЧЕВО Документа: Преглед груписаних надметања Упутство за уплату депозита Уплатница - пример - физичка лица Уплатница - пример - правна л [...]

3 10, 2017

Конкурс Развојног фонда за дугорочне кредите за набавку нове пољопирвредне механизације

03/10/2017|

Обавештавамо Вас да је Надзорни одбор Развојног фонда дана 28.09.2017. усвојио нови конкурс намењен регистрованим пољопривредним газдинствима, Конкурс [...]

21 09, 2017

КОНКУРС ЗА ПРОГРАМЕ СЕРТИФИКАЦИЈЕ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА И КЛОНСКУ СЕЛЕКЦИЈУ ВОЋАКА, ВИНОВЕ ЛОЗЕ И ХМЕЉА ЗА 2017. ГОДИНУ

21/09/2017|

Министарство пољпривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања расписало је Конкурс за програме сертификације садног материјала и клонс [...]

31 08, 2017

Листа пројеката за су/финансирање по Јавном позиву

31/08/2017|

Листа пројеката за су/финансирање по Јавном позиву за су/финансирање пројеката/програма из области пољопривреде и руралног развоја града Панчева за 20 [...]

23 08, 2017

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ

23/08/2017|

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015) и Правилником о условима и посту [...]

14 08, 2017

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ OБУКЕ „ПОДРШКА РАЗВОЈУ ИЗВОЗНИХ КАПАЦИТЕТА АГРОБИЗНИС КОМПАНИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ “

14/08/2017|

Предмет конкурса: избор агробизнис компанија/задруга/удружења произвођача чији ће представници учествовати у програму обуке који има за циљ развој пос [...]

14 08, 2017

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње у 2017. години на територији АП Војводине

14/08/2017|

Предмет конкурса јесте додела средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње у 2017. години. Више информација можете [...]

14 08, 2017

Конкурс за доделу бесповратних средстава у пољопривредној делатности коју обављају социјалне, научно-истраживачке и казнено-поправне установе

14/08/2017|

Циљ Конкурса за доделу бесповратних средстава у пољопривредној делатности коју обављају  социјалне, научно-истраживачке и казнено-поправне установе (у [...]

Accessibility
Затворити