Град Панчево|grad@pancevo.rs

Пољопривреда

/Пољопривреда

Информације везане за пољопривреду

27 02, 2017

Расписани нови конкурси Развојног фонда АП Војводине – повољнији услови кредитирања

27/02/2017|

Расписани нови конкурси Развојног фонда АП Војводине – повољнији услови кредитирања [...]

17 02, 2017

Право првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини

17/02/2017|

Јавни позив - право првенства Захтев за остваривање права првенства закупа Садржај инвестиционог плана Табела инвеститори бланко Табела инвеститори пр [...]

16 12, 2016

Лицитација пољопривредног земљишта II круг 2016. година

16/12/2016|

ОБАВЕШТЕЊЕ: У Огласу је грешком пермутован број текућег рачуна за уплату депозита. Исправан број рачуна је          840-1580741-41 Оглас лицитација II [...]

28 11, 2016

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова економских активности у смислу додавања вредности пољопривредним производима, као и увођење и сертификација система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла у 2016. години

28/11/2016|

2016_11_24_standardi_konkurs 2016_11_24_standardi_prijava-1 [...]

24 11, 2016

Обавештење о остваривању права првенства закупа и Уредба

24/11/2016|

obavestenje-o-ostvarivanju-prava-prvenstva-zakupa uredba-56_16 [...]

10 11, 2016

Коначна листа захтева за суфинансирање по јавном позиву за доделу субвенција за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за 2016.

10/11/2016|

zakljucak [...]

10 11, 2016

Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2016.годину

10/11/2016|

2016_11_05_lov_konkurs [...]

25 10, 2016

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне покрајине Војводине у 2016.години

25/10/2016|

2016_10_19_pcelarstvo_prijava_v2 2016_10_19_pcelarstvo_konkurs [...]

25 10, 2016

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава на територији Аутономне покрајине Војводине у 2016.години

25/10/2016|

2016_10_19_mere_prijava 2016_10_19_mere_konkurs [...]

25 10, 2016

Конкурс за расподелу средстава из годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма у АП Војводини у 2016. години

25/10/2016|

2016_10_20_odgajivanje_konkurs 2016_10_20_odgajivanje_prijava [...]

Accessibility
Затворити