Град Панчево|grad@pancevo.rs

Информације везане за пољопривреду

24 01, 2022

Конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2022. Години а које реализују удружења

2022-01-24T11:00:15+01:0024/01/2022|

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, расписује  К О Н К У Р С  за доделу средстава за подстицање програма или недостају [...]

24 01, 2022

Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2022. годину

2022-01-24T10:48:19+01:0024/01/2022|

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) расписује К О Н К У Р С  ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ Б [...]

24 01, 2022

Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2022. годину

2022-01-24T10:38:51+01:0024/01/2022|

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) расписује  КОНКУРС  ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДИЗАЊЕ [...]

24 01, 2022

Конкурс за доделу средстава за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу високо образовне установе, средње пољопривредне школе и остале средње школе које образују ученике пољопривредне струке ‒ путем набавке опреме

2022-01-24T10:16:22+01:0024/01/2022|

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Покрајински секретаријат) расписује  К О Н К У Р С   ЗА ДОДЕЛУ СРЕ [...]

24 01, 2022

Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и економске активности у циљу подизања конурентности у смислу додавања вредности кроз прераду млека и меса на газдинствима у АП Војводини 2022 .години

2022-01-24T10:08:46+01:0024/01/2022|

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту:Покрајински секретаријат) расписује  КОНКУРС  ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИ [...]

24 01, 2022

Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2022. години

2022-01-24T09:58:36+01:0024/01/2022|

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту:Покрајински секретаријат) расписује   КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИ [...]

19 01, 2022

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција за прераду воћа, поврћа(укључујући и печурке),на територији АП Војводине у 2022.години

2022-01-19T14:31:32+01:0019/01/2022|

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) расписује  КОНКУРС  ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИ [...]

19 01, 2022

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавкe прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу на територији АП Војводине у 2022. години

2022-01-19T14:26:08+01:0019/01/2022|

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту [...]

19 01, 2022

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији АП Војводине у 2022. години

2022-01-19T14:19:12+01:0019/01/2022|

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту [...]

19 01, 2022

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће (укључујући печурке), цвеће и остали усеви у АП Војводини у 2022. Години

2022-01-19T14:13:22+01:0019/01/2022|

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, (у даљем тексту: покрајински секретаријат) расписује  КОНКУРС  ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА [...]

Go to Top