Град Панчево|grad@pancevo.rs

Екологија

10 11, 2023

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор стамбених заједница – кандидата за енергетску санацију стамбених и стамбено пословних зграда прикључених на даљински систем грејања на територији града Панчева

2023-11-14T12:28:01+01:0010/11/2023|

На основу Одлуке Градског већа града Панчева број: II-05-06-15/2023-44 од 03.11.2023. године град Панчево расписује, ЈАВНИ ПОЗИВ  за избор стамбених [...]

25 10, 2023

ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Панчева за 2023. Годину

2023-10-25T09:45:12+02:0025/10/2023|

На основу Одлуке Градског већа о расписивању Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Па [...]

24 10, 2023

ЛИСТА директних корисника (привредних субјеката) за спровођење мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Панчева

2023-11-24T15:00:50+01:0024/10/2023|

На основу Одлуке Градског већа о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и ста [...]

27 09, 2023

ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Панчева

2023-09-27T12:42:36+02:0027/09/2023|

На основу Одлуке Градског већа о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и ста [...]

19 09, 2023

И З В Е Ш Т А Ј О ИСПИТИВАЊУ КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ ВОДА ТАМИШ, ДУНАВ, ПОЊАВИЦА, КУПАЛИШТЕ У ИВАНОВУ И ЈЕЗЕРО У КАЧАРЕВУ VI КАМПАЊА 2023. ГОД

2023-09-19T09:28:06+02:0019/09/2023|

На основу Уговора о вршењу услуге испитивања квалитета површинских вода Тамиш, Дунав, Поњавица, купалиште у Иванову, језеро у Качареву: бр. XI-13-404- [...]

18 08, 2023

И З В Е Ш Т А Ј О ИСПИТИВАЊУ КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ ВОДА ТАМИШ, ДУНАВ, ПОЊАВИЦА, КУПАЛИШТЕ У ИВАНОВУ И ЈЕЗЕРО У КАЧАРЕВУ IV КАМПАЊА 2023. ГОД

2023-08-18T13:58:12+02:0018/08/2023|

На основу Уговора о вршењу услуге испитивања квалитета површинских вода   Тамиш, Дунав, Поњавица, купалиште у Иванову, језеро у Качареву: бр. XI-13-40 [...]

8 08, 2023

Јавни увид Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта „Модификација инсталације за транспорт међуцикличног гасносг уља“ на „Quench“ FF и RF рајзера у РНП Панчево

2023-08-08T09:09:44+02:0008/08/2023|

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад доставио је Студију о процени утицаја на животну средину пројекта “Модификац [...]

10 07, 2023

И З В Е Ш Т А Ј О ИСПИТИВАЊУ КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ ВОДА ТАМИШ, ДУНАВ, ПОЊАВИЦА, КУПАЛИШТЕ У ИВАНОВУ И ЈЕЗЕРО У КАЧАРЕВУ I КАМПАЊА 2023. ГОД

2023-07-14T10:51:35+02:0010/07/2023|

На основу Уговора о вршењу услуге испитивања квалитета површинских вода   Тамиш, Дунав, Поњавица, купалиште у Иванову, језеро у Качареву: бр. XI-13-4 [...]

6 07, 2023

К О Н К У Р С ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА-МАНИФЕСТАЦИЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

2023-07-06T11:15:39+02:0006/07/2023|

На основу чланова 6. и 7. Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник РС" бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. Закон, 43/2011- Одл [...]

Go to Top