Град Панчево|grad@pancevo.rs

Екологија

16 07, 2024

И З В Е Ш Т А Ј о изврешним мерењима површинских вода Тамиш, Дунав, Поњавица и језеро у Качареву – II кампања

2024-07-16T08:30:10+02:0016/07/2024|

На основу Уговора о вршењу услуге испитивања квалитета површинских вода Тамиш, Дунав, Поњавица, купалиште у Иванову, језеро у Качареву: бр. XI-13-405- [...]

25 06, 2024

Резултати о квалитету површинских вода града Панчева – Прва кампања 2024. године

2024-06-26T08:55:00+02:0025/06/2024|

На основу Уговора о вршењу услуге испитивања квалитета површинских вода   Тамиш, Дунав, Поњавица, купалиште у Иванову, језеро у Качареву: бр. XI-13-4 [...]

27 05, 2024

К О Н К У Р С ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА-МАНИФЕСТАЦИЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

2024-05-27T14:52:37+02:0027/05/2024|

На основу чланова 6. и 7. Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник РС" бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. Закон, 43/2011- Од [...]

23 04, 2024

ЈАВНИ ПОЗИВ за рефундирање дела средстава за прикључење индивидуалних домаћинстава на гасну мрежу

2024-04-23T12:49:20+02:0023/04/2024|

У циљу побољшања квалитета амбијенталног ваздуха у граду Панчеву, Програмом  буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчева за 2024. годину [...]

12 02, 2024

Јавни увид Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Локалног плана управљања отпадом за град Панчево и нацрта Локалног плана управљања отпадом за град Панчево

2024-02-13T15:27:51+01:0012/02/2024|

У складу са чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/2004 и 88/2010) РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД П [...]

10 11, 2023

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор стамбених заједница – кандидата за енергетску санацију стамбених и стамбено пословних зграда прикључених на даљински систем грејања на територији града Панчева

2023-11-14T12:28:01+01:0010/11/2023|

На основу Одлуке Градског већа града Панчева број: II-05-06-15/2023-44 од 03.11.2023. године град Панчево расписује, ЈАВНИ ПОЗИВ  за избор стамбених [...]

25 10, 2023

ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Панчева за 2023. Годину

2023-10-25T09:45:12+02:0025/10/2023|

На основу Одлуке Градског већа о расписивању Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Па [...]

24 10, 2023

ЛИСТА директних корисника (привредних субјеката) за спровођење мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Панчева

2024-05-28T08:53:34+02:0024/10/2023|

На основу Одлуке Градског већа о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и ста [...]

Go to Top