Адресар удружења грађана

Удружење књижевника и књижевних преводилаца Панчева

Адреса Немањина 1 Панчево Телефон: 063/111-0-985, 064/439-6040 Интернет презентација: https://sites.google.com/site/edicijanajboljapoezija/
Photo of Удружење књижевника и књижевних преводилаца Панчева

Информације о установи

Циљеви Удружење књижевника и књижевних преводилаца Панчева су:

– афирмација књижевног стваралаштва панчевачких књижевника и књижевних преводилаца,

– оснивање књижевне и преводилачке радионице за младе,

– оснивање књижевних сусрета,

– неговање књижевних конкурса за поезију и прозу,

– покретање манифестација које ће привући пажњу публике и сарадника (сарадња са другим уметничким и невладиним организацијама и удружењима блиске програмске оријентације),

– покретање гласила,

– покретање издавачке делатности,

– оснивње књижевних колонија и летњих школа,

– међународна сарадња,

– медијска презентација рада Удружења књижевника и књижевних преводилаца Панчева.