Адресар удружења грађана

Регионална организација за превенцију ХИВ-а и АИДС-а – РОДА

Телефон: Осман Хамзагић 063/812-48-90