U sredu, 2. novembra 2016. godine održana je konferencija za novinare povodom stavljanja zdravstvenog profila grada Pančeva za 2015. godinu na javnu raspravu.

Na konferenciji se obratila dr Mirela Petrović, članica Gradskog veća Pančeva zadužena za zdravstvo i koordinatorka Tima za izradu zdravstvenog profila grada Pančeva, koja je ukratko predstavila nacrt dokumenta i pozvala građane da daju svoje predloge, mišljenja i sugestije, koji se do 16. novembra 2016. godine mogu dostaviti poštom na adresu:

Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva – za Zdravstveni profil Grada, Trg Kralja Petra I 2-4, 26 000 Pančevo, ili na mejl adresu: zdravstveniprofil@pancevo.rs.

Zdravstveni profil grada Pančeva za 2015. godinu nastao je koordinacijom subjekata zdravstvene zaštite na nivou grada Pančeva, u komunikaciji sa korisnicima zdravstvenih usluga, građanima, zaposlenim u zdravstvu i ostalim akterima zdravstvene zaštite na teritoriji Pančeva, u cilju kontinuiranog praćenja i analize stanja zdravlja ljudi i okoline, unapređenja kvaliteta izvršavanja zdravstvenih usluga u Pančevu i rešavanja zdravstvenih potreba i problema građana.

Ovaj dokument objavljuje se radi postizanja kvalitetnijeg korišćenja resursa uz stručno mišljenje i učešće građana, kao i podizanje zadovoljstva korisnika zdravstvenih usluga. Ideja ovog profila, kao pilot dokumenta, jeste i da pokrene raspravu o sadržaju, analizama i praćenju podataka u zdravstvenim profilima grada, koji se objavljuju u narednim godinama.

Ovaj dokument prikazuje stanje u oblasti zdravlja, ali i životne sredine u 2015. godini na teritoriji Grada Pančeva, a naročito sledeće:

  • prikazuje podatke o zdravstvenim pokazateljima i pokazateljima životne sredine
  • identifikuje glavne zdravstvene i ekološke probleme u Pančevu,
  • kao usvojeni dokument obezbeđuje kontinuiran uvid u zdravstveno stanje stanovnika Pančeva,
  • osigurava i kontinuitet u praćenju zdravstvenih prioriteta i kvaliteta usluga na teritoriji grada Pančeva i selekciju prioriteta za preispitivanje zdravstvene politike na nivou grada, uz učešće zainteresovanih strana i građana,
  • prikuplja činjenice za početak izrade strateških i operativnih planova za zdravlje grada Pančeva,
  • prikazuje ne/zadovoljstvo pacijenata i zaposlenih u zdravstvu, ali i rezultate istraživanja: «Životni stil i zdravlje građana Pančeva».

Tim za izradu dokumenta, koji je imenovao Gradonačelnik Grada Pančeva, pripremio je dokument i danas ga upućuje javnosti za davanje sugestija i komentara, do 16.11.2016.godine.

Pozivamo sve građane koji žele da daju doprinos ovom dokumentu da se uključe u proces javne rasprave, tako što će komentarisati dokument, koji mogu naći na internet prezentaciji Grada Pančeva, ali i u štampanoj verziji u svim Domovima zdravlja na teritoriji Pančeva.

Očekujemo sugestije i doprinos dokumentu od strane zaposlenih u zdravstvu, kao i gradskih saveta za zdravlje, sport, rodnu ravnopravnost, mlade, koji su i do sada dali doprinos u izradi dokumenta.

Dokument možete pogledati na ovde:

zdravstveni-profil-panceva-2015-za-javnu-raspravu

 

konferencija za novinare