У среду, 2. новембра 2016. године одржана jе конференција за новинаре поводом стављања здравственог профила града Панчева за 2015. годину на јавну расправу.

На конференцији се обратила др Мирела Петровић, чланица Градског већа Панчева задужена за здравствo и координаторка Тима за израду здравственог профила града Панчева, која је укратко представила нацрт документа и позвала грађане да дају своје предлоге, мишљења и сугестије, који се до 16. новембра 2016. године могу доставити поштом на адресу:

Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева – за Здравствени профил Града, Трг Краља Петра I 2-4, 26 000 Панчево, или на мејл адресу: zdravstveniprofil@pancevo.rs.

Здравствени профил града Панчева за 2015. годину настао је координацијом субјеката здравствене заштите на нивоу града Панчева, у комуникацији са корисницима здравствених услуга, грађанима, запосленим у здравству и осталим актерима здравствене заштите на територији Панчева, у циљу континуираног праћења и анализе стања здравља људи и околине, унапређења квалитета извршавања здравствених услуга у Панчеву и решавања здравствених потреба и проблема грађана.

Овај документ објављује се ради постизања квалитетнијег коришћења ресурса уз стручно мишљење и учешће грађана, као и подизање задовољства корисника здравствених услуга. Идеја овог профила, као пилот документа, јесте и да покрене расправу о садржају, анализама и праћењу података у здравственим профилима града, који се објављују у наредним годинама.

Овај документ приказује стање у области здравља, али и животне средине у 2015. години на територији Града Панчева, а нарочито следеће:

  • приказује податке о здравственим показатељима и показатељима животне средине
  • идентификује главне здравствене и еколошке проблеме у Панчеву,
  • као усвојени документ обезбеђује континуиран увид у здравствено стање становника Панчева,
  • осигурава и континуитет у праћењу здравствених приоритета и квалитета услуга на територији града Панчева и селекцију приоритета за преиспитивање здравствене политике на нивоу града, уз учешће заинтересованих страна и грађана,
  • прикупља чињенице за почетак израде стратешких и оперативних планова за здравље града Панчева,
  • приказује не/задовољство пацијената и запослених у здравству, али и резултате истраживања: «Животни стил и здравље грађана Панчева».

Тим за израду документа, који је именовао Градоначелник Града Панчева, припремио је документ и данас га упућује јавности за давање сугестија и коментара, до 16.11.2016.године.

Позивамо све грађане који желе да дају допринос овом документу да се укључе у процес јавне расправе, тако што ће коментарисати документ, који могу наћи на интернет презентацији Грaда Панчева, али и у штампаној верзији у свим Домовима здравља на територији Панчева.

Очекујемо сугестије и допринос документу од стране запослених у здравству, као и градских савета за здравље, спорт, родну равноправност, младе, који су и до сада дали допринос у изради документа.

Документ можете погледати на овде:

zdravstveni-profil-panceva-2015-za-javnu-raspravu

 

konferencija za novinare