Завршни симпозијум у оквиру JICA програма у области заштите животне средине