Danas, 2. novembra 2017. godine, u 12 časova, gradonačelnik grada Pančeva, Saša Pavlov, član gradskog veća za stambeno komunalne poslove i delatnost, Mišo Marković, direktorka JP GSA Zdenka Jokić, Živojin Đujić, Petar Ličina, direktor GD „Graditelj“ Beograd, Boris Anakijev i njegovi saradnici, prisustvovali su obilasku završene stambene zgrade i stanova u Čumićevoj ulici broj 52 u Pančevu.

Tom prilikom, prisutnima se obratio gradonačelnik grada Pančeva, Saša Pavlov, sledećim rečima:
– Ovo je jasan pokazatelj da grad Pančevo misli i na svoje sugrađane za koje možemo da kažemo da su socijalno ugroženi, odnosno u ovom slučaju, pre svega na one sugrađane koji pod tržišnim uslovima ne mogu da dođu do svog krova nad glavom. Ovo je investicija grada Pančeva i Gradske stambene agencije, podržana sa 9 miliona i od strane Ministarstva građevinarstva i infrastrukture. Obišli smo zgradu, u toku je tehnički pregled, pa će uslediti priprema dokumentacije za tehnički prijem nakon čega ide upis u Katastar, pa obezbeđenje zgrade, i nadam se da će Komisija za dodelu stanova već početkom 2018. godine moći da raspiše i sprovede konkurs za dodelu ovih stanova.

Zdenka Jokić, direktorka JP GSA, podsetila je da su Zakonom o održavanju stambenih zgrada propisani uslovi da, za sve ono što predstavlja javno dobro odnosno gradsku imovinu, više neće moći da se otuđuje, jer bi se onda taj projekat održivosti stanovanja prekinuo.
– Ovi stanovi će biti spremni tek kad budu potpuno obezbeđeni, odnosno nakon uknjižbe, ići će se na osiguranje zgrade. Nakon toga ćemo raspisati konkurs. Planiramo da kao Gradska stambena agencija, pošto ona vrši sve administrativne stambeno-tehničke poslove za komisiju za davanje u zakup gradskih stanova, konkurs pokrenemo 2018. godine, možda već i krajem januara. Uslove propisuje Odluka o davanju u zakup gradskih stanova koja je trenutno na snazi. Oslonac za sve kriterijume daje pre svega Zakon o stanovanju, odnosno Zakon o socijalnom stanovanju. To je program za davanje u zakup na određeno vreme do pet godina, svim našim sugrađanima koji žive duže od pet godina na teritoriji grada Pančeva i ispunjavaju još set drugih uslova. Na primer, da nemaju drugu imovinu upisanu na sebe ili nekog svog člana porodičnog domaćinstva, da imaju dovoljno sredstava da mogu da plaćaju zakupninu koja je neprofitna – objasnila je Zdenka Jokić.

JP „Gradska stambena agencija“ Pančevo, završila je građevinsko-zanatske radove na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta u Čumićevoj ulici broj 52 u Pančevu, kao i radove na sređivanju partera, dvorišta i potrebnih parking prostora.
U toku je tehnički pregled objekta i priprema dokumentacije za tehnički prijem i upotrebnu dozvolu zgrade. Zgrada ima osam stambenih jedinica i priključena je na gradski toplovod. Nakon dobijanja upotrebne dozvole JP „Gradska stambena agencija“ Pančevo će izvršiti uknjižbu objekta u Katastru nepokretnosti i osiguranje građevinskog objekta od potencijalne štete.
Radove na izgradnji objekta u vrednosti od 26.529.315,44 dinara sa uračunatim PDV-om izvela je građevinska firma GD „Graditelj“ AD Beograd.

Višeporodična stambena zgrada u Čumićevoj ulici br.52, namenjena je programu socijalno dostupnog stanovanja kroz davanje u zakup pod neprofitnim uslovima na određeno vreme. Pravo učešća na konkursu imaju građani Pančeva koji na tržištu ne mogu da obezbede stanove za sebe i članove svog porodičnog domaćinstva. Stanovi se daju u zakup po raspisanom i sprovedenom konkursu koji raspisuje Komisija za davanje u zakup gradskih stanova grada Pančeva. Za raspodelu osam stanova u zgradi u ul. Čumićeva br.52 u Pančevu, JP “Gradska stambena agencija“ Pančevo planira raspisivanje konkursa početkom 2018. godine.