Данас, 2. новембра 2017. године, у 12 часова, градоначелник града Панчева, Саша Павлов, члан градског већа за стамбено комуналне послове и делатност, Мишо Марковић, директорка ЈП ГСА Зденка Јокић, Живојин Ђујић, Петар Личина, директор ГД „Градитељ“ Београд, Борис Анакијев и његови сарадници, присуствовали су обиласку завршене стамбене зграде и станова у Чумићевој улици број 52 у Панчеву.

Том приликом, присутнима се обратио градоначелник града Панчева, Саша Павлов, следећим речима:
– Ово је јасан показатељ да град Панчево мисли и на своје суграђане за које можемо да кажемо да су социјално угрожени, односно у овом случају, пре свега на оне суграђане који под тржишним условима не могу да дођу до свог крова над главом. Ово је инвестиција града Панчева и Градске стамбене агенције, подржана са 9 милиона и од стране Министарства грађевинарства и инфраструктуре. Обишли смо зграду, у току је технички преглед, па ће уследити припрема документације за технички пријем након чега иде упис у Kатастар, па обезбеђење зграде, и надам се да ће Kомисија за доделу станова већ почетком 2018. године моћи да распише и спроведе конкурс за доделу ових станова.

Зденка Јокић, директорка ЈП ГСА, подсетила је да су Законом о одржавању стамбених зграда прописани услови да, за све оно што представља јавно добро односно градску имовину, више неће моћи да се отуђује, јер би се онда тај пројекат одрживости становања прекинуо.
– Ови станови ће бити спремни тек кад буду потпуно обезбеђени, односно након укњижбе, ићи ће се на осигурање зграде. Након тога ћемо расписати конкурс. Планирамо да као Градска стамбена агенција, пошто она врши све административне стамбено-техничке послове за комисију за давање у закуп градских станова, конкурс покренемо 2018. године, можда већ и крајем јануара. Услове прописује Одлука о давању у закуп градских станова која је тренутно на снази. Ослонац за све критеријуме даје пре свега Закон о становању, односно Закон о социјалном становању. То је програм за давање у закуп на одређено време до пет година, свим нашим суграђанима који живе дуже од пет година на територији града Панчева и испуњавају још сет других услова. На пример, да немају другу имовину уписану на себе или неког свог члана породичног домаћинства, да имају довољно средстава да могу да плаћају закупнину која је непрофитна – објаснила је Зденка Јокић.

ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево, завршила је грађевинско-занатске радове на изградњи вишепородичног стамбеног објекта у Чумићевој улици број 52 у Панчеву, као и радове на сређивању партера, дворишта и потребних паркинг простора.
У току је технички преглед објекта и припрема документације за технички пријем и употребну дозволу зграде. Зграда има осам стамбених јединица и прикључена је на градски топловод. Након добијања употребне дозволе ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево ће извршити укњижбу објекта у Катастру непокретности и осигурање грађевинског објекта од потенцијалне штете.
Радове на изградњи објекта у вредности од 26.529.315,44 динара са урачунатим ПДВ-ом извела је грађевинска фирма ГД „Градитељ“ АД Београд.

Вишепородична стамбена зграда у Чумићевој улици бр.52, намењена је програму социјално доступног становања кроз давање у закуп под непрофитним условима на одређено време. Право учешћа на конкурсу имају грађани Панчева који на тржишту не могу да обезбеде станове за себе и чланове свог породичног домаћинства. Станови се дају у закуп по расписаном и спроведеном конкурсу који расписује Комисија за давање у закуп градских станова града Панчева. За расподелу осам станова у згради у ул. Чумићева бр.52 у Панчеву, ЈП “Градска стамбена агенција“ Панчево планира расписивање конкурса почетком 2018. године.