Маја Витман, градска менаџерка посетила је новоизграђени објекат Завода за јавно здравље у улици Милоша Обреновића, какав Панчево и Јужни Банат заслужују. Изградња нове зграде Завода за јавно здравље је почела још давне 2008. године, уз неколико обустава, радови су завршени 31. марта ове године.

„Данас са поносом стојимо испред завршеног објекта Завода за јавно здравље, који је од вишеструког значаја, не само за град Панчево, него и за Јужни Банат, јер покрива целу његову територију. Сведоци смо били значаја Завода за јавно здравље и његове велике улоге и током пандемије Ковида 19, зато и не чуди што је ова инвестиција истакнута као приоритетна. Подршка Владе Републике Србије, Министарства за јавна улагања није изостала и у потпуности је финансирано извођење радова новог објекта Завода. Нова зграда има површину око 2500м2 корисног простора, рушењем зидова и формирања нових целина исправљени су недостаци, направљен је простор и за две лабораторије, микробиолошку и хемијску по свим савременим стандардима за обављања здравствене делатности. Због промене у технологији која је наступила током пандемије Ковида 19, новом грађевинском дозволом обезбедили смо и просторије за ПЦР тестове и реорганизовали простор у складу са новим правилником, као и лифт и рампу за потребе лица са инвалидитетом. Такође, изградили смо и нову интерну саобраћајницу са прилазним путем, противпожарни прилаз и паркинг места за потребе корисника услуга Завода. Овим путем смо омогућили самостално и независно функционисање Завода“ нагласила је Маја Витман.

Решени су и имовинско правни односи, урађена је препарцелација, одвојена је парцелу за потребе ЗЗЈЗ, као и за Дом здравља, Општу болницу Панчево и Средњу медицинску школу „Стевица Јовановић“.

„Радови на изградњи овог објекта почели су пре 16 година и трајали су у континуитету до 2011. године, обустављани су два пута због непрописног вођења градилишта и недостатка средстава од стране тадашњег Фонда за капитална улагања. Град Панчево је 2014. године конзервирао објекат, имајући у виду да је велики број разне опреме и уређаја инсталиран. Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства, социјалне заштите и спорта 2016. године је објекат Завода за јавно здравље истакнут као приоритет и Влада РС је у пуном износу обезбедила средства за завршетак капиталне инвестиције од јавног интереса. Са Канцеларијом за јавна улагања 2019. године потписан је уговор за финансирање радова, а раскинут је априла 2020. године због ванредног стања изазваног пандемијом вируса. У циљу усаглашавања са изменом Закона о планирању и изградњи и прописима урађен је нов пројекат за грађевинску дозволу коју смо добили октобра 2022. године за реконструкцију и доградњу објекта. Град Панчево је након завршеног тендера за извођача радова, потписао уговор и радови су поново настављени 18.11.2022. године са роком завршетка од 360 дана. Међутим, због прерастања Канцеларије за јавна улагања у Министарство за јавна улагања, радови су Анексом Уговора продужени за још 140 дана“ објаснила је градска менаџерка.

У току ових дана, како је Уговором и предвиђено, уследиће потписивање Записника о завршеним радовима у вези са примопредајом, у сарадњи са надлежним Министарством. За потребе добијања Употребне дозволе потребно је да Комисија за технички преглед објекта, заједно са стручним надзором и одговорним извођачем, изврши преглед изведених радова. Након испитивања уграђених инсталација и опреме од стране сертификованих фирми и добијања позитивног мишљења Комисије за технички преглед биће издата употребна дозвола и објекат ће бити пуштен у рад.

„Завод за јавно здравље Панчево, својом делатношћу покрива територију целог јужнобанатског округа за свих 8 општина са укупно око 275.000 становника. Завршетком ових радова исправљена је неправда према овој здрвственој установи која својом делатношћу и бригом за здравље грађана покрива територију целог јужнобанатског округа, а никад није имала наменски саграђену своју зграду, већ се рад обављао у привременим просторијама од оснивања Завода за јавно здравље у Панчеву. Успешан завршетак нове зграде ЗЗЈЗ је само један у низу корака како у бољу будућност, не само за суграђанке и суграђане Панчева, него и целог Јужног Баната, тако и у развоју наше земље, а све у интересу наших грађана. Подстанарски живот ЗЗЈЗ након 16 година биће коначно решен на радост запослених али и свих будућих корисника“ рекла је градска менаџерка Витман.

У складу са Уговором, радови су завршени у року, а уговорена вредност радова износила је око 260 милиона динара.