На основу ОДЛУКЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА („Сл. гласник РС“, бр. 29/2020), а ради спречавања епидемије Covid-19 на територији града Панчева,  Градски штаб за ванредне ситуације града Панчева, на састанку одржаном 10. априла 2020. године донео је следећу

Н А Р Е Д Б У

  1. Затвара се парк Народна башта за време трајања ванредног стања.

КОМАНДАНТ

Саша Павлов