Маја Витман, градска менаџерка обишла је завршне радове асфалтирања и означавања хоризонталне сигнализације у улици Патријарха Чарнојевића у Панчеву.

„Данас завршавамо радове на задњем слоју асфалта у улици Патријарха Чарнојевића. Можемо да будемо веома задовољни. Завршили смо све радове који се односе на дата обећања, а у вези су са пројектом Јавно-приватног партнерства. Пратили смо развој града и да су улице, делегиране од стране наших суграђана као приоритети, успешно урађене. Овим фантастичним пројектом реконструисано је 7 важних улица у граду и то Бранка Ановића, Радничка, Јосифа Маринковића, Бранка Радичевића, Братства Јединства и приступна саобраћајница у зони Север. Изградили смо нове водоводне мреже, реконструисали где је било потребно, као и мреже фекалне канализације. Решили смо проблеме атмосферске канализације, где је није било и изградили нову. Водило се рачуна о сливничким мрежама, реконструисали смо прикључке и урадили нове“, рекла је Маја Витман.

Радови на реконструкција улице Патријарха Чарнојевића су обухватили радове на изградњи новог коловоза, пешачке стазе, као и 18 нових паркинг места. Од улице Димитрија Туцовића до улице Бранка Радичевић, изграђен је нови коловоз ширине 3.5 метра за једносмерни саобраћај, са свим колским прикључцима за објекте у улици. Такође, изграђен је нови коловоз ширине 5.5 метра за двосмерни саобраћај, од улице Бранка Радичевића до Карађорђеве са свим колским прикључцима за објекте у улици и пешачком стазом.

„Извршени су радови на изградњи комлетно нове гасоводне мреже са свим кућним прикључцима за објекте од улице Димитрија Туцовића до улице Карађорђеве. Урађена је водоводна мрежа, изградња нове атмосферске канализације, реконструкација фекалне, као и израда нових прикључака. Постављено је и 11 нових стубова и светиљки са ЛЕД технологијом“ објаснила је Витман и захвалила се суграђанима на стрпљењу и сарадњи, јер је било добрих и корисних сугестија, које су допринеле да квалитет изведених радова, односно, употребна вредност улица буде што боља.