Маја Витман, градска менаџерка обишла је припремне радове за извођење радова на гасификацији котларнице у склопу Основне школе „Свети Сава“ у насељу Младост, како би се уверила у поштовање задатих рокова када је у питању почетак радова.

„Радови подразумевају комплетну реконструкцију котларнице у грађевинском смислу ради прилагођавања противпожарним захтевима, као и уградњу комплетно нове машинске опреме уз замену котла, горионика и гасне рампе уз повезивање са неопходном аутоматиком, што ће допринети еколошки свеснијем Панчеву. Овај пројекат је део наше шире визије, чији је циљ побољшање квалитета живота грађана кроз примену еколошки прихватљивијих енергената, као што је земни гас. Пројекат је само још један у низу који смо реализовали слушајући потребе наших суграђана, у овом случају школе и наше деце, у циљу унапређења услова образовања, али и угоднијег боравка у школи, како деце, тако и запослених. Постојећа котларница која припада комплексу школе изграђена је 1991. године. Након што је деведесетих година гасифицирана МЗ Младост, изграђен је гасни прикључак и постављена мерно-регулациона станица на објекат котларнице са намером да се објекат прикључи на дистрибутивну гасну мрежу. Међутим, техничка документација и радови који су изведени нису били урађени према техничким захтевима дистрибутера гаса, па је било немогуће ставити прикључни гасовод у функцију. Град Панчево је 2021. године покренуо активности на изради техничке документације за изградњу прикључка и увођење гаса у објекат котларнице према тада важећој законској регулативи. Захваљујући средствима Министарства за заштиту животне средине у износу од 8.500.000 динара и средствима града Панчева у износу од 10.000.000 динара, омогућено је и извођење радова. Прикључни гасовод ће се делом изместити, а делом заменити и поставиће се нова мерно-регулациона станица, што ће омогућити знатне уштеде и лакшу регулацију температуре у комплексу школе. У објекат ће бити постављена посебна опрема за детекцију гаса и систем дојаве пожара, што ће изузетно повећати безбедност како деце тако и запослених у школи“, рекла је Маја Витман.

Директора ОШ „Свети Сава“ Иван Величковић је изразио задовољство, јер ће школа следеће грејне сезоне уместо лож уља, користити земни гас, штедећи тако ресурсе и доприносећи очувању животне средине. Том приликом захвалио се и градским властима на уложеним напорима да се пројекат изведе у што краћем року.

До 1. октобра би сви радови требало да буду завршени, како би котларница и систем грејања у школи били спремни за нову грејну сезону.