Поводом реализације Одлуке о субвенционисању трошкова комуналних услуга социјално најугроженијим грађанима града Панчева, обавештавају се социјално најугроженији грађани града Панчева да:

– Почев од 01.02.2019. године у Градском услужном центру града Панчева и на званичној страници интернет презентације града Панчева http://www.pancevo.rs/dokumenta/socijalna-zastita/, може се преузимати захтев за остваривање права на субвенционисање трошкова комуналних услуга, а који се подноси у канцеларији број 20 у Градској управи града Панчева.

Све додатне информације могу се добити позивањем броја телефона: 013/308-847.