Мр Татјана Божић, члан Градског већа Града Панчева задужена за образовање обишла је Музичу школи „Јован Бандур“ и Техничку школу „23. мај“ у којима се завршавају радови текућег одржавања финансирани из буџета Града Панчева.

„Град Панчево је из буџета за радове у основним и средњим школама за 2024. годину издвојио укупно 50.000.000 динара, што је готово двоструко више него прошле године, када је издвојено око 26.000.000 динара за текуће одржавање. Неке школе су већ звршиле радове, неке нису, али ће радови у свим бити завршени до почетка летњег распуста. Радови се разликују од школе до школе, углавном се тичу санација у зависности од потреба и планова школе, а све у циљу унапређења не само наставе него и простора у којем бораве ученици и запослени док су у школи. Напоменула бих да је улагање из буџета Града Панчева за одржавање школа већ 10 година константно, зато и имамо само текуће одржавање. Немамо школа у којима су потребне неке велике реконструкције, већ само санирање и попраквке које се заврше у релативно кратком временском периоду“ истакла је Татјана Божић.

Из буџета Града Панчева за радове у основним школама, ове године је издвојено око 35.000.000 динара, а за текуће одржавање у средњим школама око 15.000.000 динара.

„Предвиђени радови у Музичкој школи „Јован Бандур“ су већ завршени, уређен је улазни хол, а вредност ових радова је износила 2.159.880 динара. Такође, радови замене подова у учионицама намењеним за практичну наставу у Економско-трговинској школи „Паја Маргановић“ су завршени. У Техничкој школи „23. мај“ ће до краја недеље бити завршени радови санације ученичких тоалета при фискутурној сали. Финализирани су радови и у Основној школи „Стевица Јовановић“, молерски радови у шест учионица који су износили 2.172.000 динара. У ОШ „Аксентије Максимовић“ која се налази у Долову, завршена је санација зидова, кречење две учионице и замена стакленог зида у холу школе, а вредност радова је била 2.400.000 динара. Водоводне цеви су замењене у Основној школи „Васа Живковић“, а за радове санације ученичких тоалета је издвојено укупно 2.400.000 динара. У Балетској школи „Димитрије Парлић“ су окречене канцеларије и учионице и замењена је столарија, а ти радови су коштали 1.300.000 динара“ рекла је Божић.

Јелена Цветић, директорка Музичке школе „Јован Бандур“, као и в.д. директорка Техничке школе „23. мај“ Марија Петковић су изразиле задовољство због подршке и издвajaња средстава из буџета Град Панчева којима су радови финансирани.