Осам војвођанских градова међу којима је и Панчево, потписало је у четвртак (30. новембра 2017. године) са Покрајинском владом и Развојном агенцијом Војводине Споразум о сарадњи ради заједничког наступа на међународним сајамским манифестацијама инвестиционог карактера.

Споразум су потписали Нови Сад, Панчево, Сомбор, Суботица, Кикинда, Вршац, Зрењанин, и Сремска Митровица.

Оцењено је да је овај споразум наставак никад боље сарадње градова у покрајини и Покрајинске владе, а заједнички наступи на међународним инвестиционим сајмовима су боља и већа шанса за привлачење директних страних и домаћих инвестиција, не само градовима потписницима споразума, већ и свим локалним самоуправама на територији покрајине.

Потпредседник Покрајинске владе, Ђорђе Милићевић, је рекао да удруживање осам градова са покрајинском администрацијом и Развојном агенцијом Војводине представља начин којим би се ефикасније и боље промовисали привредни потенцијали читаве Војводине.

У име града Панчева споразум је потписао градоначелник Саша Павлов, који је истакао овом приликом значај споразума за град Панчево и развој локалних самоуправа у Војводини:

– Осам градова Војводине потписало је споразум о заједничком наступу на међународним сајмовима у наредној години. Сајмови нису још тачно дефинисани, а биће дефинисани пре свега у складу са потребама Војводине, а самим тим и овим локалним самоуправама. Углавном ће бити оријентисани ка привредним сајмовима и промоцији инвестиционих локација, али и туристичких потенцијала саме Војводине. Ми смо ово оберучке прихватили из разлога што је индивидуални наступ на сајмовима организационо, технички и финансијски изузетно тежак. Овако ћемо, у склопу заједничког наступа, добити конкурентна места на тим сајмовима, а самим тим и конкурентну пажњу – цео регион Војводине и ове локалне самоуправе. Сматрамо то изузетно битним у овом тренутку за Панчево, с обзиром на то да Панчево у првом кварталу следеће године завршава своју Северну пословну зону и има изузетно конкурентан пројекат за презентацију потенцијалним инвеститорима. У сваком случају, нећемо се задржати само на презентацији Северне пословне зоне, већ ћемо се трудити да нађемо адекватне партнере за развој још увек недовољно развијених туристичких потенцијала, као и за крупније комунално-инфраструктурне радове кроз методологију јавно-приватног партнерства, тако да сматрамо да овај споразум долази у најбоље време за град Панчево и да ће град Панчево и град Вршац, као други град из Јужнобанатског региона, имати обавезу да у склопу свог наступа промовишу и евентуалне конкурентне пројекте и осталих мањих локалних самоуправа из окружења које немају статус града – рекао је градоначелник Павлов.