СПИСАК МАЛОПРОДАЈНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА КОЈИ ЋЕ РАДИТИ У суботу ОД 04 ДО 07 ЧАСОВА УЈУТРО ЗА СНАДБЕВАЊЕ СТАРИЈИХ ОД 65 ГОДИНА

– Шујдовић, Банатски Брестовац, Маршала Тита и Саве Ковачевића 36.

– АД Подунавље, Банатски Брестовац, Панчевачка бб

– АД Подунавље, Банатско Ново Село, Марашала Тита 67

– СТР Биља, Долово, Краља Петра I брРадничка 104. 1.

– СТР Дуца, Долово, Светозара Марковића 28.

– АД Подунавље, Долово, Краља Петра I бр. 36.

– Дисконт Стоилковић, Глогоњ, Ослобођења 88.

– Дућан 2013, Глогоњ, 1 маја 45.

– АД Подунавље, Глогоњ, Ослобођења 69.

– СТР Маринка, Иваново, Дожа Ђерђа 51.

– Тика, Иваново, Дожa Ђерђа 23.

– Браво, Јабука, Маршала Тита 53.

– АД Подунавље, Јабука, Трг Бориса Кидрича 12.

– Мира 1 мај, Качарево, Првомајска 43.

– Мавко, Качарево, Радничка 104.

– Јаца трговина, Качарево, Маршала Тита 13а.

– Пеђа и Маја, Качарево, Маршала Тита 57.

– АД Подунавље, Качарево, Народног фронта бб

– Гомекс, Омољица, Трг Светог Саве бб

– Влада, Омољица, П.А. Чарнојевића 9б. (од 6 ујутру), Трг Светог Саве

(од 6 ујутру), Краља Петра I бр. 25. (од 6 ујутру), Цара Душана 105.

(од 6 ујутру), Вука Караџића 55 (од 6 ујутру), Ђуре Јакшића 87

(од 6 ујутру).

– ДЕЛЕЗ, Панчево, Светог Саве 8а.

– ДИС, Панчево, Милоша Обреновића 12.

– ЛИДЛ, Панчево, Милоша Обреновића 12 б, Моше Пијаде 104.

– Меркатор, Панчево, Браће Јовановића 104, Скадарска бб (Родић)

– АД Подунавље, Панчево, Рашка 16, Војвођански булевар 9, Вељка Влаховића 11, Гробљанка 12.

– Јуниор Фуд, Старчево, Панчевачки пут 2.

– Лукић, Старчево, Иве Лоле Рибара 81а.

– Старчевка, Старчево, Иве Лоле Рибара 1.

– Ниџа и Неца, Старчево, Маршала Тита 38.

– Банат, Старчево, Жарка Зрењанина 67.

– Пекара Пејић, Старчево, Панчевачки пут 2.

– Пекара Стојиљковић, Старчево, Маршала Тита 2.

– Ад Подунавље, Старчево, Иве Лоле Рибара 1.

– Доо Васиљевић и син, Панчево, Касапиновића 5, Војвођански булевар 46, Краља

Милана Обреновића 9, Вељка Петровића 11.

– GIZ FRUITS, Панчево, Војвођански булевар ББ

– Далма ДМ, Панчево, Моше Пијаде 104, Браће Јовановића 83, Кикиндска 9, В. Петровића 5.

– ТР Дуња за вас, Панчево, Баваништански пут 111.

– ФАМ маркет, Панчево, Козарачка 84 а.

– СТР Благо, Панчево, Јосифа Маринковића 45.

– Луковић маркет, Панчево, Илије Гарашанина 6.

– Пилећи дућан, Панчево, Жарка Зрењанина 3.

– Зоки маркет, Панчево, Добровољачка 44.

– СД 013, Панчево, Книћанинова 14.

– Стр Сњежана, Панчево, Бачванска 23.

– Стр Миса Келе Подунавље, Панчево, Рашка 16.

– СТР ТиТ, Панчево, Македонска 14.

– ТР Цеца 013, Панчево, Козарачка 183, Скадарска 3.

– Про Трејд 1, Панчево, Цара Душана 40.

– Про Трејд 2, Панчево, Жарка Зрењанина.

– Про Трејд 3, Панчево, Петра Прерадовића 36.

– Фуди маркет Вања, Стари Тамиш, Борова 10.

– Лана ВЖ, Стари Тамиш, Кестенова бб.

– СТР Јелена 2, Војловица, Светозара Марковића 244.

– Младост Подунавље, Војловица, Гробљанска 12.