СПИСАК МАЛОПРОДАЈНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА КОЈИ ЋЕ РАДИТИ У суботу ОД 04 ДО 07 ЧАСОВА УЈУТРО ЗА СНАДБЕВАЊЕ СТАРИЈИХ ОД 65 ГОДИНА

Панчево:

 • Доо Васиљевић и син, Панчево, Касапиновића 5, Војвођански булевар 46, Краља Милана Обреновића 9, Вељка Петровића 11
 • GIZ FRUITS, Панчево, Војвођански булевар ББ
 • Далма ДМ, Панчево, Моше Пијаде 104, Браће Јовановића 83, Кикиндска 9, В. Петровића 5
 • ТР Дуња за вас, Панчево, Баваништански пут 111
 • ФАМ маркет, Панчево, Козарачка 84а
 • СТР Благо, Панчево, Јосифа Маринковића 45
 • Луковић маркет, Панчево, Илије Гарашанина 6
 • Пилећи дућан, Панчево, Жарка Зрењанина 3
 • Зоки маркет, Панчево, Добровољачка 44
 • СД 013, Панчево, Книћанинова 14
 • Стр Сњежана, Панчево, Бачванска 23
 • Стр Миса Келе Подунавље, Панчево, Рашка 16
 • СТР ТиТ, Панчево, Македонска 14
 • ТР Цеца 013, Панчево, Козарачка 183, Скадарска 3
 • Про Трејд 1, Панчево, Цара Душана 40
 • Про Трејд 2, Панчево, Жарка Зрењанина
 • Про Трејд 3, Панчево, Петра Прерадовића 36
 • Фуди маркет Вања, Стари Тамиш, Борова 10
 • Лана ВЖ, Стари Тамиш, Кестенова бб
 • СТР Јелена 2, Војловица, Светозара Марковића 244
 • Младост Подунавље, Војловица, Гробљанска 12
 • ДЕЛЕЗ, Панчево, Светог Саве 8а
 • ДИС, Панчево, Милоша Обреновића 12
 • ЛИДЛ, Панчево, Милоша Обреновића 12 б, Моше Пијаде 104
 • Меркатор, Панчево, Браће Јовановића 104, Скадарска бб (Родић)
 • АД Подунавље, Панчево, Рашка 16, Војвођански булевар 9, Вељка Влаховића 11, Гробљанка 12

Старчево:

 • Јуниор Фуд, Старчево, Панчевачки пут 2
 • Лукић, Старчево, Иве Лоле Рибара 81а
 • Старчевка, Старчево, Иве Лоле Рибара 1
 • Ниџа и Неца, Старчево, Маршала Тита 38
 • Банат, Старчево, Жарка Зрењанина 67
 • Пекара Пејић, Старчево, Панчевачки пут 2
 • Пекара Стојиљковић, Старчево, Маршала Тита 2
 • Ад Подунавље, Старчево, Иве Лоле Рибара 1

Омољица:

 • Гомекс, Омољица, Трг Светог Саве бб
 • Влада, Омољица, П.А. Чарнојевића 9б (од 6 ујутру), Трг Светог Саве (од 6 ујутру), Краља Петра I бр. 25. (од 6 ујутру), Цара Душана 105 (од 6 ујутру), Вука Караџића 55 (од 6 ујутру), Ђуре Јакшића 87 (од 6 ујутру).

Банатски Брестовац:

 • Шујдовић, Банатски Брестовац, Маршала Тита и Саве Ковачевића 36
 • АД Подунавље, Банатски Брестовац, Панчевачка бб

Иваново:

 • СТР Маринка, Иваново, Дожа Ђерђа 51
 • Тика, Иваново, Дожa Ђерђа 23

Долово:

 • СТР Биља, Долово, Краља Петра I бр Радничка 104
 • СТР Дуца, Долово, Светозара Марковића 28
 • АД Подунавље, Долово, Краља Петра I бр. 36

Банатско Ново Село:

 • АД Подунавље, Банатско Ново Село, Марашала Тита 67

Качарево:

 • Мира 1 мај, Качарево, Првомајска 43
 • Мавко, Качарево, Радничка 104
 • Јаца трговина, Качарево, Маршала Тита 13а
 • Пеђа и Маја, Качарево, Маршала Тита 57
 • АД Подунавље, Качарево, Народног фронта бб

Јабука:

 • Браво, Јабука, Маршала Тита 53
 • АД Подунавље, Јабука, Трг Бориса Кидрича 12

Глогоњ:

 • Дисконт Стоилковић, Глогоњ, Ослобођења 88
 • Дућан 2013, Глогоњ, 1 маја 45
 • АД Подунавље, Глогоњ, Ослобођења 69