U četvrtak, 22. decembra 2016. godine Pančevo su posetili predstavnici delegacije UNDP-ja iz Beograda, sa kojom je Skupština grada Pančeva u prethodnih nekoliko godina ostvarila saradnju u okviru projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine“ i organizovala Javna slušanja koja su uvrštena i u Poslovnik o radu Skupštine grada Pančeva, što predstavlja jedinstven primer dobre prakse među lokalnim samoupravama u Republici Srbiji.

Gđu Biljanu Ledeničan i Predraga Cvetkovića dočekao je predsednik Skupštine Tigran Kiš sa saradnicima i u ime Skupštine grada primio poklon koji je delegacija dodelila gradu Pančevu za ostvarene rezultate.

Predsednik Skupštine grada Pančeva izjavio je ovim povodom:

– Ovo je priznanje naših rezultata i ja bih želeo da se zahvalim delegaciji UNDP-ja koja je u nama prepoznala skupštinu koja je to zaslužila i želim da istaknem da ovo svojevrsno priznanje pripada pre svega svim odbornicima i mladim i stručnim ljudima koji rade u Gradskoj upravi bez kojih ovaj projekat ne bi bio realizovan na ovaj način na koji je realizovan do sada. Ovo je samo jedna faza u tom procesu i nadam se da ćemo i dalje napredovati, jer kada ste jednom prvi onda ni jedno drugo mesto osim prvog neće biti odgovarajuće. Još jedna od stvari koju mogu da najavim je da će Skupština grada Pančeva biti prenošena putem jutjub kanala grada Pančeva, tako da pored Narodne skupštine, Skupština grada Pančeva će među prvima, ako ne i prva imati uživo prenos putem interneta, tako da nećemo više zavisiti od televizijskog prenosa već će zainteresovani građani moći da prate sedice jednim klikom preko interneta, što je svakako dokaz da želimo da radimo javno i da što veći broj ljudi ima uvid u naš rad.

Govoreći o ovoj saradnji Biljana Ledeničan, rukovodilac portfelja za parlamentarni razvoj UNDP-ja istakla je:

– Pružiće se podrška u uvođenju javnih slušanja, jačanja nadzorne uloge i uključenja građana u rad lokalnog parlamenta. Pančevo je bilo odabrano kao primer dobre prakse, kao skupština koja je možda najdalje otišla, mi smo želeli da prenosimo dobre prakse sa skupština koje su već uspešne na one koje možda tek treba da razvijaju , tako da je Pančevo po više osnova uključeno – zato što ima vrlo dobre ideje, organizovali su najviše javnih slušanja to je ušlo i u poslovnik, mi smo iskoristili da prenosimo dobru praksu i organizovali smo jedan seminar u Nišu za 400 odbornika gde je Skupština grada Pančeva korišćena kao primer dobre prakse da prenese to svoje znanje dalje. Skupština Pančeva je uveka i e-parlament koji mi takođe uvodimo u ostalim lokalnim skupštinama koji treba da ibrza efikasnost i transparentnost u radu. Pomoć će biti pružena u smislu organizovanja treninga prvenstveno za komunikaciju sa građanima, finansijski nadzor, primena novih zakonskih rešenja koja pripremamo u smislu Zakona o lokalnoj samoupravi, uvođenje nadzorne uloge, rada sa odbornicima na lokalu kao što radimo sa Narodnom skupštinom.
Prvi sledeći korak je saradnja na izradi strategije komunikacije na lokalnom nivou tu će biti vršena jedna vrsta treninga, znamo da Pančevo već priprema jednu veliku strategiju koja će biti među prvma takve vrste u Srbiji, nama će biti drago da delimično pomognemo, da uključimo Skupštinu u te naše obuke, da uključujemo i druge skupštine, da čuju šta je potrebno, ali i da svojim dosadašnjim iskustvom prenesu znanje na ostale.

Informacija o projektu:

Projekat „ Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine – 2. faza“, koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), finansiran je od strane Vlade Švajcarske, preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

U okviru treće komponente Projekta, skupštinama opština i gradova u Srbiji, pruža se podrška u jačanju njihovih nadzornih i predstavničkih funkcija. Projekat je osmišljen da na adekvatan način odgovori potrebama lokalnih skupština, kako bi unapredile odgovornost, transparentnost, efikasnost i delotvornost svog rada.

Za potrebe pripreme budućih aktivnosti na povećanju odgovornosti skupština, Projekat je sproveo istraživanje u cilju utvrđivanja Indeksa odgovornosti lokalnih skupština.

Prikupljeni su i analizirani statistički podaci za 61 indikator iz 5 različitih oblasti koji karakterišu odgovornost lokalnih skupština: opšti podaci i rodna ravnopravnost; normativna funkcija i učešće građana; izborna i nadzorna funkcija skupštine; transparentnost i finansijska odgovornost.

Istraživanjem je obuhvaćeno 25 skupština opština i gradova u Srbiji, a na osnovu obrađenih podataka, Skupština grada Pančeva je rangirana na provom mestu.

Za ostvaren rezultat, Projekat poklanja Skupštini grada Pančeva SMART tablu sa projektorom, čijom će se primenom značajno unaprediti efikasnost, transparentnost i vidljivost rada skupštine.