IZVEŠTAJ SA VI „EKO REGATE TAMIŠ“ (21.- 23.08. 2015.)
Ovogodišnja VI „EKO REGATA TAMIŠ“ održana je prema planu i programu, uz učešće 26 čamaca u regati i 70 učesnika na plovilima. Predviđena maršuta regate bila je Pančevo -Jabuka – Glogonj – Sefkerin – Opovo – Pančevo. Vremenski faktor je bio od odlučujućeg značaja za odustajanje 4 prijavljena čamca i 7 učesnika, što nije uticalo na odvijanje programa i dobro raspoloženje učesnika u regati.
U polasku regate, JKP „Higijena“ je sa svojim čamcem učestvovala na delu Tamiša od Pančeva do ostrva „Srce“ ispred Jabuke, sa svojom ekipom od 2 egzekutivca (učesnika i ranijih regata) i 2 učesnika sa poslova propagande i marketinga unutar preduzeća. Prilikom uzvodne plovidbe učesnici regate su prikupljali plutajući nanos u obliku plastične ambalaže svih tipova i vrsta koje se pronalaze na rekama. Sav prikupljeni otpad predat je u Jabuci na mestu gde se zadržala regata, uz konstataciju da je istog bilo znatno manje nego ranijih godina.
Pri dolasku u Jabuku, regati su se pridružila 4 čamca i 10 učesnika regate, odakle se nastavilo sa svim učesnicima do Glogonjske plaže na destinaciju gde je regata i prenoćila. U Glogonju je bio napravljen tradicionalni doček regataša od strane domaćina, gde je uz primeren program organizovan od strane domaćina poslužen i pasulj sa kazana.
Posle Glogonja se plovilo do Opova uz savlađivanje nakritičnije deonice Tamiša, u zoni Sefkerina. Ovaj deo je poznat po plićaku u plovnom delu toka Tamiša, koji nastaje pri niskom vodostaju i opasnosti od ostataka stubova starog mosta u rečnom koritu neposredno pre ulaska u prolaz ispod novog sefkerinskog mosta. Svi učesnici su ovaj sektor prošli bez i najmanjeg ekscesa.
U Opovo je regata stigla prema planu i programu, oko 15,30. Dočekali su nas predstavnici lokalne samouprave i Marine „Opava“.Tu je bila i ekipa RTS dopisništva iz Pančeva da bi dovršili započetu reportažu o „Eko regati Tamiš“, koju su pratili svojom ekipom, ploveći od Pančeva do Jabuke, da bi ovo završili u Opovu dan kasnije. Iz predviđenog programa na žalost izostalo gostovanje tamburaša, zbog najave lošeg vremena, no ovaj „problem“ je prevaziđen uz pomoć gitare vlasnika marine i dobrog raspoloženja regataša za druženje i pesmu. Zbog pada vodostaja tokom noći, regata je iz Opova krenula nešto ranije, već oko 10 sati. Ovo iz razloga da se ne bi izgubio povoljan vodostaj pri prolasku nepovoljnog sektora za plovidbu u zoni Sefkerina. Neki učesnici regate su imali manjih problema prilikom isplovljavanja sa svojih vezova u Opovu, zbog pada vodostaja Tamiša čak 50cm tokom noći. U telefonskoj koordinaciji sa dežurnim na Ustavi Opovo, problem je prevaziđen spuštanjem kapije ustave za 20cm, usled čega je dobijena dovoljna dubina plovnog puta za isplovljavanje pomenutih čamaca. U jednom slučaju su čak i kolege nautičari pružili neophodnu pomoć pri izvlačenju najtežeg čamca putem teglenja u korito reke.
Prilikom vraćanja regata se zadržala na Glogonjskoj plaži gde su dodeljena priznanja regatašima za aktivno učešće u VI „Eko regati Tamiš“ . Dalje je regata nastavila do plaže u Jabuci, gde su nas dočekali predstavnici MZ Jabuka i članovi udruženja ribolovaca, sa adekvatnim oproštajnim ručkom za učesnike regate. Posle kraćeg zadržavanja, učesnici regate su isplovili put Pančeva, dok je nekoliko regataša nastavilo plovidbu posle Pančeva, prema Beogradu i Ritopeku.
Opšti zaključak svih starih učesnika regate da je na Tamišu po pitanju „plutajućeg nanosa“ znatno poboljšana situacija u odnosu na sve predhodne godine. Još nikada do sada nismo imali za prikupiti manju količinu „plutajućeg nanosa“,što se rapidno smanjivalo za proteklih 6 godina. Ovo znači da je „Eko regati Tamiš“ ispunila svoj cilj, dajući svoj aktivni doprinos u podizanju svesti o potrbi zaštite reke Tamiš i svih naših reka.
Po prispeću regate u Pančevo sve aktivnosti na gradskoj plaži su završene do 20 časova 23.08.2015.
Informacije o VI „Eko regati Tamiš“ su preneli RTV „Pančevo“, RTS, „Pančevac“, mnogi nautički sajtovi, kao i oficijelni sajtovi Opštine Opovo i MZ „Glogonj“. Trenutno se ovi materjali još uvek prenose.

Više o ovome možete pogledati ovde: http://rtvpancevo.rs/Vesti/Ekologija/ekoregata-za-plovni-tamis.html