Представници Одељења инспекције за саобраћај и путеве Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе града Панчева по позиву Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, као организатора скупа, 6. децембра 2016. године присуствовали су састанку на тему превоза у друмском саобраћају “Саветовање инспектора у области друмског саобраћаја”, које је одржано у згради Скупштине АП Војводине.

Састанку су присуствовали Начелник одељења за инспекцијски надзор у саобраћају и грађевини у Сектору за саобраћај и путеве Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевину и саобраћај, републички инспектори за друмски саобраћај Лазар Мосуровић, Милан Жарковић и Биљана Витковац, покрајински инспектор Бранислав Пажур, помоћник секретара Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе града Панчева Јасна Лакатош-Гомбац и главни инспектор Одељења за саобраћај и путеве Милан Ђурић као и 70 инспектора из градова и општина са територије АП Војводине.

Саветовање је отворио покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај Ненад Грбић, који је истакао да постоји велик број нерегистрованих привредних субјеката који се баве превозом роба и путника, те да је посебан акценат сусрета стављен и на ту значајну област, те на начине превазилажења проблема и препрека у раду инспектора.

Након уводне речи Ненада Грбића, своја излагања имали су републички, покрајински инспектори и инспектори Градске управе града Новог Сада и инспектори Градске управе града Панчева. Присутнима на стручном скупу, излагање је почео покрајински инспектор за друмски саобраћај Бранислав Пажур, који је презентовао новине које нам доноси нови Закон о превозу путника у друмском саобраћају и Закон о превозу терета у друмском саобраћају.

Након презентовања новина које доносе нови Закони, Синиша Вујиновић – главни инспектор за саобраћај и путеве града Новог Сада излагао је о одредбама Закона о превозу путника које се тичу такси превоза као и искуства из рада Градске инспекције за саобраћај града Новог Сада.

Као представници Градске управе града Панчева, помоћник секретара за инспекцијске послове Јасне Лакатош-Гомбац излагала је на тему “ИСКУСТВА У ПРИМЕНИ ПРЕКРШАЈНИХ НАЛОГА У РАДУ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА” а затим је реч узео главни инспектор за саобраћај и путеве Секретаријата за инспекцијске послове Милан Ђурић на тему “РЕЗУЛТАТИ РАДА – СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА”.

Презентовањем искуства у примени прекршајних налога и резултата рада Секретаријата за инспекцијске послове – одељења за саобраћај и путеве Градске управе града Панчева демонстриран је значај правовременог прилагођавања и усклађивања аката новим законима из области саобраћаја, тако и Закону о прекршајима и Закону о инспекцијском надзору.

Треба нагласити да је Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе града Панчева међу првима приступио примени издавања прекршајних налога као облика санкционисања прекршаја у области саобраћаја (као и у областима комуналне и грађевинске делатности).
Након излагања помоћника секретара, реч је преузео главни инспектор за саобраћај и путеве – Секретаријата за инспекцијске послове Милан Ђурић, који је представио резултате рада одељења инспекције за саобраћај и путеве за период од 03.03.2014. до 30.11.2016. која су се односила на укупан број издатих прекршајних налога, како по годинама, тако и по врсти прекршаја за које су издати прекршајни налози и колики је приход буџета града Панчева од наплаћених новчаних казни по основу издатих прекршајних налога за наведени период.

По завршетку излагања, покренута је дискусија на наведене теме, где су учесници који су присуствовали састанку узели учешће коментарима, предлозима и проблемима са којима се суочавају у раду, чиме се састанак показао квалитативно значајан у погледу тематике која је била мотив окупљања.