Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева поводом реализације права на регресирање трошкова превоза ученика који редовно похађају средње школе на територији другог града/општине Јужнобанатског управног округа, а према којима Јавно комунално предузеће за превоз путника „Аутотранспорт-Панчево“ Панчево нема редовне дневне линије према Одлуци о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева, обавештава ученике/родитеље, о следећем:

– почев од 05. 09. 2019. године, ученици, односно родитељи малолетних ученика који су почетком 2019. години остварили право на регресирање трошкова превоза трeбе да доставе: потврде средње школе о упису и похађању редовне наставе ученика, као и потврде аутобуског превозника о висини месечне ученичке карте за дату релацију, како би им се наведено право признало и у новој школској 2019/2020. години.

– такође, и сви заинтересовани ученици, односно родитељи малолетних ученика који наведено право нису до сада остварили, као и они ученици који су у новој школској 2019/2020. години тек уписали редовно похађање средње школе на територији другог града/општине Јужнобанатског управног округа, а према којима ЈКП „Аутотранспорт-Панчево“ Панчево нема редовне дневне линије, могу, почев од 05.09. 2019. године да подносе захтев за регресирање трошкова превоза, са одговарајућом документацијом.

Право на регресирање трошкова превоза утврђује се у форми потврде и признаје у висини од 50% од укупне цене месечне карте аутобуског превозника, чију услугу ученик користи, а исплаћује се два пута годишње, односно за свако полугодиште, на крају полугодишта, на службени текући рачун родитеља, односно пунолетног ученика, отворен по налогу Секретаријата за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева.

Наведене потрвде као и нови захтеви са документацијом подносе се у Услужном центру Градске управе града Панчева, у канцеларији број 21.

Образац захтева може се преузети на сајту града Панчева или у Услужном центру.

Све додатне информације могу се добити на телефон: 308-871, а лице задужено за контакт је Драгана Дачић у Секретаријату за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева.