У склопу реализације пројекта „ОНАснаживање“ 19. јануара 2018. године, у Градској управи је одржан тренинг за увођење услуге економског оснаживања жена. Тренингу су присуствовали Миленко Чучковић, члан Градског већа задужен за подручје рада, запошљавања и социјалне политике, Сања Стојадинов Паталов, директорка Центра за социјални рад „Солидарност“, Милица Тодоровић, председница Савета за родну равноправност Скупштине града, као и запослени у Центру за социјални рад, Прихватилишту за жене и децу, жртве породичног насиља-Сигурна кућа Панчево и у Градској управи града Панчева. Тренинг су водиле експерткиње Јасмина Кнежевић и Радослава Аралица.

„Фонд Б92“ је носилац пројекта „ОНАснаживање“ који је усмерен на економско јачање жена жртава насиља, корисница услуга Прихватилишта за жене и децу, жртве породичног насиља- Сигурне куће Панчево и оних жена које спадају у економски угрожене категорије становништва.

Пројекат „ОНАснаживање“ укључује креирање нове самоодрживе услуге економског оснаживања кроз оснивање тренинг центра који ће организовати обуке за некадашње, садашње и будуће кориснице Сигурне куће Панчево, као и за жене које припадају социјално угроженој категорији становништва и оснивање социјалног предузећа/удружења, које ће финансирати рад тренинг центра.

Пројекат такође укључује и умрежавање са локалним женским удружењима у циљу укључивања што већег броја жена које припадају поменутим групама становништва, као и локалним привредницима/цама ради пружања подршке полазницама.

Град Панчево је прихватио Протокол о сарадњи, тиме подржао пројекат „ОНАснаживање“ и кроз активности Савета за родну равноправност, се укључио у реализацију наведеног пројекта. Савет ће у оквиру својих активности подстицати и развијати сарадњу са реализаторима/кама пројекта и учесницима/ама пројектних активности.

Савет за родну равноправност је стално радно тело Скупштине града Панчева које подстиче развојне активности у области равноправности полова у свим областима јавног, друштвеног и привредног живота и предлаже мере које доприносе родној равноправности и бољем положају жена у локалној заједници.