Za vreme izvođenja radova na izgradnji gradskog fekalnog kolektora – faza 3 od 15. oktobra 2019. godine na snazi je privremeni režim saobraćaja u ulici Dimitrija Tucovića, od ulice Moše Pijade do ulice Knićaninove u Pančevu.

Trasa kolektora počinje na uglu ulica Knićaninove i Dimitrija Tucovića, a zatim ide ulicama Dimitrija Tucovića – Moše Pijade – Trg Mučenika – Svetozara Miletića – Miladina Popovića – Kej Radoja Dakića i završava se ispred CS Crveni magacin. Prečnici kolektora celom trasom su Ø600, a ukupna dužina 2.428 m. Ugovorena vrednost radova iznosi 147.859.980,00 dinara bez uračunatog PDV-a.

Na teren je izašla gradska menadžerka Maja Vitman i tim povodom izjavila:

– Sad već dugo najavljena investicija izgradnje nedostajuće infrastrukture potamiškog kolektora, treća faza radova u ulici Dimitrija Tucovića je krenula 16. oktobra. Zatvorena je deonica puta raskrsnice ulica Moše Pijade i Dimitrija Tucovića, do sledeće raskrsnice ulica Dimitrija Tucovića i Hajduk Veljkove. Završetak radova je planiran u narednih mesec dana, odnosno do 16. novembra. To su dve faze, a cela investicija izgradnje potamiškog kolektora u ulici Dimitrija Tucovića se planira u pet faza, s tim što će poslednja faza biti na raskrsnici ulica Moše Pijade i Dimitrija Tucovića kada će doći u jednom momentu do zatvaranja obe deonice puta kako bi mogli da se završe radovi, jer se krenulo i sa drugog kraka, od Crvenog magacina. U jednom momentu će morati da dođe do spajanja dva kraka, jer se radi intenzivno i sa jedne i sa druge strane, kako se ne bi gubilo na vremenu, u cilju završetka što efikasnije i brže ove investicije. Za sada nam vremenske prilike idu u prilog. Očekujemo da će nas vreme i u toku zime poslužiti, kako ne bi došlo do odlaganja radova. Završetak planirane investicije jeste do 15. marta. Takođe, ovom investicijom utičemo na više faktora. Jedan od najvažnijih faktora jeste podizanje nivoa zaštite životne sredine, jer postoji mnogo domaćinstava koji gravitiraju ka ulici Dimitrija Tucovića, a koji u svojim dvorištima, za sada, još uvek imaju septičke jame. Ovim putem će se stvoriti mogućnost svim našim sugrađanima da podnesu zahtev za priključenje na fekalnu kanalizaciju i na taj način će se uticati veoma efikasno na odvođenje ovakve vrste otpadnih voda. A sa druge strane stvaramo mogućnost za formiranje novih stambenih i poslovnih zona, automatski utičemo na smanjenje broja nezaposlenih, na stvarnje prihoda u budžetu i naravno boljih uslova i kvaliteta za život i rad u ovom delu grada, odnosno u gradu Pančevu.

Potamiški kolektor fekalne kanalizacije je kapitalna investicija, koja se nalazi i u strateškim planovima razvoja grada, jer izgradnjom ovog kolektora, grad dobija kvalitetnu infrastrukturu, a stvara se i pogodan poslovni ambijent za privlačenje investitora, jer je na taj način Severna poslovna zona, u koju je grad sa ovom investicijom uložio oko 3 miliona evra, kompletno opremljena.

Pokrajinska vlada i Uprava za kapitalna ulaganja ispratile su izgradnju Potamiškog kolektora u sve tri faze, što je omogućilo opremanje Severne poslovne zone i dolazak nemačke kompanije ZF u Pančevo i budućih investitora.