У оквиру реализације планираних активности Савета за родну равноправност Скупштине града Панчева и у склопу спровођења мера из Акционог плана града Панчева за унапређење положаја жена и родне равноправности, у Градској управи, одржан је састанак са замеником Градоначелника Предрагом Живковићем, Миленком Чучковићем, чланом Градског већа задуженим за подручје рада, запошљавања и социјалне политике и Енисом Аговић Хоти, градском секретарком за финансије.
Тема састанка је била упознавање са активностима које предстоје у процесу припреме буџета за наредну годину а у склопу Плана поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава града Панчева за 2018. годину.
Милица Тодоровић, председница Савета за родну равноправност Скупштине града Панчева, упознала је надлежне са процесом увођења родног буџета кроз пројекат 0602-П1, Функција 160 „Пут ка родној равноправности у граду Панчеву“ у оквиру програма 015- Остале услуге локалне самоуправе, у буџету за 2017. годину.
Савет за родну равноправност, уз стручну подршку Вишње Баћановић, независне консултанткиња, експерткиње за родну равноправност и у сарадњи са запосленима у Градској управи, почев од 2016. године, ради на уродњавању буџета како би се олакшао процес спровођења мера Владе Републике Србије на пољу унапређења положаја жена и увођења родног буџета у све програме локалног буџета, што је и обавеза дефинисана Законом о буџетском систему која се поступно спроводи до 2020. године на свим нивоима и за све буџетске кориснике.
Након састанка одржане су и инфо сесије ради договора око даљих активности на припреми родног буџета, са запосленима из Секретаријата за привреду и економски развој, Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој и Секретаријата за јавне службе и социјална питања.