ПАНЧЕВО, 22. октобар 2014. (ТВ Панчево) – Први пут у Скупштини Града Панчева организовано је „Јавно слушање&рдqуо;. Одборници, али и сви заинтересовани, имали су прилику да се информишу и чују експертска мишљења о „Стратегији развоја Града од 2014. до 2020. године“, стратешком документу о којем ће се изјашњавати одборници на следећој седници локалног парламента, која је заказана за 24. октобар. Гледаоци Телевизије Панчево имаће вечерас од 21 и 15 прилику да погледају снимак „Јавног слушања&рдqуо; у целини.

„Јавно слушање&рдqуо; значи да ће убудуће пре седница Скупштине Града удружења грађана, предлагачи одлука, независни стручњаци и одборници моћи да имају јавну расправу на одређену тему. Циљ овог пројекта је да се одборницима и јавности омогући бољи увид у одлуке које ће бти усвајане на седницама локалног парламента.

– Добро је да смо почели са том праксом. Циљ је побољшати информисаност оних који учествују у доношењу одлука, каже Зоран Јовановић, одборник Скупштине Града.

– Веома је значајно да се Град Панчево својим радом истакао и издвојио, што је један од пет градова Републике Србије који су изабрани да у локалној средини примене праксу нашег републичког парламента и парламентарних механизама других земаља у виду организовања јавних слушања, која за циљ имају унапређивање одлука које доноси Скупштина Града. Посебно ми је драго што је предмет овог „Јавног слушања&рдqуо; Стратегија развоја Града Панчева од 2014. до 2020. године, рекао је Павле Раданов, градоначелник Панчева.

Прво „Јавно слушање“ организовано је пред усвајање једног од најважнијих документа за град – Стратегије развоја Града од 2014. до 2020. године. Стратегија је рађена годину дана, са сопственим ресурсима, каже Јелена Новаков, координатор Тима за израду Стратегије. Стратегија покрива цело подручје Града и обухвата приоритете развоја Града међу којима су повећање запослености, унапређење комуналне инфраструктуре, повећање пољопривредне производње, заштита животне средине.

– По оцени тима који је радио на Стратегији, веома су реалистично планирани циљеви, јер ослањали смо се на пројекцију буџета за наредних пет година и водили рачуна да ће се планирати пројекти који ће моћи да се финансирају средствима која очекујемо да ћемо имати као прилив у буџету. Очекујемо и да ће се пројекти финансирати и из других доступних домаћих и страних развојних фондова, рекла је Јелена Новаков, координатор тима за израду Стратегије.

О томе како је урађена и да ли су на прави начин дефинисани циљеви и начин како доћи до њих говорили су и експерти из различитих области. Заједничка оцена је била да је ова стратегија једна од најбољих које су до сада урадиле локалне самоуправе у Србији.

– Веома сам задовољна овим стратешким документом, који представља велики напредак у односу на стратегије које сам читала. Као економиста волим да видим концизан и конкретан документ, а овај ми тако изгледа, рекла је Слађана Грујић, секретар Одбора за развој СКГО.

– Кључни елемент је покушај решавања петрохемијског комплекса, што ће обликовати Стратегију, односно њену имплементацију. С друге стране, Рафинерија има улагања, што је добро, а и привреда као компаративна вредност Панчева, рекао је Горан Николић, економиста.

– Све што се уради може бити још боље. Бавим се животном средином и мислим да неке ствари, када је о томе реч, могу бити побољшане, можда не у самом тексту Стратегије, већ касније, када се буду радили акциони планови, односно оперативни и годишњи планови. Саветовао бих да се проблем пречишћавања избаци у први план, поручио је проф. др Слободан Милутиновић.

Одборници и заинтересовани грађани имали су прилику да постављају питања у вези са Стратегијом развоја, на која су одмах добијали одговоре.

– Мислим да питање градских општина припада овом документу, рекао је Часлав Јараковић, одборник.

– Тим је сматрао да би било врло несигурно да се бавимо тим питањем јер немамо јасну оријентацију, а и нисмо сигурни да ћемо иматии финансијских ресурса у довољној мери, рекла је Јелена Новаков, координатор Тима за израду Стратегије.

– Да ли Град планира изградњу нових објеката, прихватилишта за псе и мачке, питала је Зора Коларски, одборница.

– Такви пројекти, сматрали смо, треба да се нађу у Плану капиталних инвестиција инфраструктурног опремања Града, казала је Анђелија Цветић, члан Тима за израду Стратегије.