Odbornici Skupštine grada Pančeva jednoglasno su usvojili na 27. zasedanju prvi ovogodišnji rebalans budžeta grada Pančeva za 2023. godinu i Odluku o kreditnom zaduženju grada za kapitalne investicije.

„Vredno smo radili u prethodna dva meseca, imali smo prihode koji nisu osnovni izvorni prihodi grada Pančeva, prihodi s drugih nivoa vlasti, pre svega iz Pokrajine i Republike, a rebalans se nametnuo kao rezultat toga. Moramo da sprovedemo rebalans kako bismo u budžet uvrstili i sva ova sredstva koja smo dobili. Kada smo u decembru usvajali ovogodišnji budžet rekao sam da je ovo realan budžet, razvojni i domaćinski, koji održava stabilnost grada Pančeva i stabilnost svih funkcija unutar grada. Planiramo i dalje da razvijamo naš grad. Ministarstvo finansija nam je  dalo saglasnost za kreditno zaduženje, zbog čega će se grad Pančevo zadužiti 613 miliona dinara, kako bismo mogli da realizujemo neke od kapitalnih investicija u našem gradu“, rekao je Aleksandar Stevanović, gradonačelnik Pančeva u svom obraćanju.

Novac će biti uložen u rekonstrukciju Ulice Dimitrija Tucovića, jedan deo će biti finansiran iz kredita, iz drugih nivoa vlasti, a oko 400 miliona dinara će biti izdvojeno iz budžeta tokom 2023. i 2024. godine. Takođe, iz kreditnog zaduženja će biti finansirana i druga faza rekonstrukcije Ulice Mihajla Obrenovića, a deo sredstava će biti uložen u izgradnju fekalne kanalizacije u naselju Karaula i kišne kanalizacije u nekim ulicama u naselju Strelište i jedna pumpna stanica koja je neophodna za funkcionisanje kišne kanalizacije na Strelištu.

„Razgovaramo sa našim sugrađanima i rešavamo njihove probleme. Iz tog razloga u naredne dve godine izdvojićemo 600 miliona dinara za izgradnju dva nova vrtića na teritoriji Pančeva, čime će biti obezbeđeno minimum 400 novih mesta u predškolskoj ustanovi. To će smanjiti listu čekanja koja danas postoji. U ovoj godini opredeljujemo velika sredstva kako bismo tu listu čekanja smanjili na minimum, a siguran sam da ćemo i u narednom periodu obezbediti još sredstava za ovu potrebu i da ćemo listu čekanja u 2024. godini potpuno eliminisati. Sva naša deca zaslužuju svoje mesto u vrtiću. Svi članovi mog tima i ja obećali smo na početku mandata da ćemo raditi na rešavanju ovog problema i to ispunjavamo”, naglasio je gradonačelnik Stevanović.

Na zasedanju odbornici usvojili i Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije za područje Severne industrijsko-poslovno-proizvodne zone u Pančevu, Predlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt Sporazuma o prenosu svojine implementiranih mera uštede energije projekta javno-privatnog partnerstva, kao i Predlog zaključka o dostavljanju Izveštaja o projektu javno-privatnog partnerstva, za vršenje usluga rekonstrukcije i modernizacije sistema javnog osvetljenja promenom mera uštede energije sa LED tehnologijom.

Usvojene su takođe i Izmene finansijskog plana za 2023. godinu ustanova kulture, kao i izmene u upravnim i nadzornim odborima ustanova kulture i javno-komunalnih preduzeća na teritoriji grada Pančeva.