Град Панчево је потписао уговор о међусобној сарадњи са Удружењем грађана Омладински клуб Нови Пазар.

Удружење грађана Омладински клуб Нови Пазар у партнерству са Удружењем младих агронома реализује пројекат под називом “Пољопривреда је спремна за иновације: према одрживом систему подршке за младе пољопривреднике у Србији”, уз подршку Европске уније и кофинансирање средствима Владе Републике Србије.

Планирано је учешће 15 општинских тимова који ће чинити представници канцеларија за младе и представници пољопривредних средњих школа, а са циљем да се да допринос унапређењу запошљивости младих пољопривредника ( од 18 до 30 година) развојем нових технологија прилагођених њиховим потребама кроз нове међуинституционалне моделе сарадње.

Kанцеларије за младе добија још једну услугу коју ће пружати младима у свакодневно раду. Идеја је да се младима омогући стицање вештина кроз развој прилагођених саветодавних циљаних мера кроз које ће млади развити идеје за пољопривредне компаније које се ослањају на локалне ресурсе и истражују потенцијалне локалне тржишне нише. Сврха пројекта је оснаживање младих да дају живот властитим идејама за економски развој заједнице у смислу пољопривреде, али и да дају живот руралним подручијима, која постају старија и старија, након чега следи миграција младих људи у урбана подручја, кроз спровођење великог броја конкретних активности од којих издвајамо: 1. Спровођење истраживања о потребама младих пољопривредника за подршком и информацијама које би могла пружити Влада и невладине организације, 2. Развој и реализација напредног програма изградње капацитета за представнике најмање 15 општина, 3. Развој и пружање програма за изградњу локалних капацитета намењених младим пољопривредницима, 4. Оснивање „Пољопривредног саветодавног центра“, 5. Развој Е- платформе „Пољопривредници до пољопривредника“.