U okviru projekta „Edukuj se, zaposli se!“ koji realizuje Regionalni edukativni centar Banat u partnerstvu sa Gradom Pančevom, Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj Banat i Doo za vođenje poslovnih knjiga Beba Company Pančevo, a uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, u četvrtak, 1. decembra 2016. godine, održano je eliminaciono takmičenje mladih nezaposlenih lica koja su u okviru projekta prošla osnovnu obuku iz preduzetništva.

Odlukom Stručne komisije sačinjene od predstavnika projektnih partnera i samih učesnika, u narednu fazu projekta kvalifikovali su se učesnici koji su se plasirali na neko od prvih 12 mesta. Najbolji učesnici su na taj način stekli priliku da nastave obuku u okviru projekta i da u naredna dva meseca, uz kontinuiranu podršku mentora, detaljno razviju svoje poslovne ideje, koje na kraju procesa treba da pokažu tržišnu održivost.

Kao rezultat napredne obuke, učesnici će imati kompletno pripremljene i do detalja razvijene poslovne planove, a za tri najbolje poslovne ideje obezbeđena je finansijska podrška u pojedinačnom iznosu od 240.000,00 dinara i besplatna konsultantska podrška u prvih godinu dana dana poslovanja.

Projekat „Edukuj se, zaposli se!“ realizuje se uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, a odobren je u okviru Javnog konkursa za programe i projekte podrške mladima u zapošljavanju. Realizacija projekta traje 8 meseci (jul 2016 – februar 2017. godine), a cilj projekta je doprinos smanjenju dugoročne nezaposlenosti i povećanju zapošljivosti mladih nezaposlenih lica i razvoj Grada Pančeva i južnobanatskog regiona kao naprednog društva zasnovanog na znanju.

Rezultate možete pogledati OVDE.